Cyfrowe artefakty – pierwsza strona internetowa na świecie
Artefakt to dzieło ludzkiego umysłu i ludzkiej pracy. Artefakt (obiekt, przedmiot, utwór, dzieło) może być wytworem analogowym lub cyfrowym (born digital). W dziedzinie archeologii, artefakt to przedmiot wykazujący ślady obróbki, przeciwstawny przedmiotom naturalnym, inaczej zabytek. Przykładem cyfrowego artefaktu może być pierwsza strona internetowa na świecie, która została odtworzona i udostępniona w 2013 roku z kopii archiwalnych pochodzących z 1992 roku.

Interaktywna soczewka – graficzna forma prezentacji danych na mapie internetowej
Interaktywna soczewka (zoomlens, magnifying glass), jest specyficznym narzędziem wspomagającym nawigację na stronach internetowych. Umożliwia ona eksplorację tych obszarów prezentacji (grafiki, mapy rastrowej, wektorowej lub innej), na których występuje duże zagęszczenie obiektów lub obiekt jest reprezentowany przy pomocy tzw. miniaturki (thumbnail). Od strony technicznej wizualizacja danych przy pomocy komponentu typu zoomlens ma miejsce przeważnie w oknie interaktywnej soczewki – okrągłej lub w formie wieloboku; w oknie sąsiadującym lub bezpośrednio w obszarze prezentacji mapy oraz z zastosowaniem elementów graficznych nawigacji.

Deep Web i Dark Web: niewidoczne zasoby Internetu
Sieć powierzchniowa (Surface Web) składa się z zasobów, które wyszukiwarki mogą odnaleźć, a następnie zaoferować w odpowiedzi na zapytania użytkowników. Jednak tradycyjna wyszukiwarka indeksuje jedynie niewielką część treści. Pozostałe znajdują się w tzw. głębokiej sieci (Deep Web). W głębokiej sieci istnieją także zakamarki, które są celowo ukryte, a treści, które się tam znajdują nie są dostępne za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych. Mroczna sieć (Dark Web) to część Internetu, do której oprogramowanie głównego nurtu nie ma dostępu. Dark Web wciąż intryguje i od czasu do czasu pojawia się w mediach głównego nurtu…

Prezentacja danych na mapie w technologiach Google Charts oraz jQuery JavaScript
Tworzenie atrakcyjnych graficznie, interaktywnych wizualizacji danych przestrzennych nie jest zarezerwowane tylko dla programistów czy też zaawansowanych użytkowników komputera. Istnieje wiele gotowych już komponentów mapowych, wykonanych przy pomocy np. Google Charts lub jQuery JavaScript, które umożliwiają prezentację danych na mapach internetowych. Oczywiście po uprzedniej personalizacji. Warto zapoznać się z ich charakterystyką i przyjrzeć się ocenie porównawczej.

Analiza porównawcza wydajności wybranych przeglądarek map rastrowych
Przeglądarki map rastrowych mogą być wykonane na bazie jednego z wielu dostępnych komponentów. Jednak nie wszystkie z nich są optymalne do takich zastosowań. Ograniczenia użyteczności tak udostępnianych prezentacji wynikają przede wszystkim z wielkości rastra, który jest często wczytywany w oknie przeglądarki w całości, co może być mało wydajne. Dlatego też dobór odpowiedniej przeglądarki grafik może mieć szczególny wpływ na komfort przeglądania mapy rastrowej, a w wybranych przypadkach, może warunkować jej dostępność w ogóle.

Rzecz o badaniach użyteczności – lista kontrolna i wędrówka poznawcza
Witryny internetowe pełnią określoną funkcję poprzez m.in. udostępniane funkcjonalności, które są mniej lub bardziej użyteczne. Użyteczność jest atrybutem, który bywa oceniany subiektywnie, często przez pryzmat indywidualnych upodobań lub wiedzy i umiejętności audytora. Ocena użyteczności bywa także zależna od kontekstu i może być zmienna w czasie. W badaniach użyteczności przydatna może być ocena heurystyczna oraz tzw. lista kontrolna zawierająca wytyczne projektowe.

Riposta: nie będzie żadnej cyfrowej apokalipsy!
Cyfrowa apokalipsa wydaje się być w pewnym stopniu napędzana medialnie. Owszem wiele danych cyfrowych przepada bezpowrotnie, lecz ich znacząca ilość nie jest warta archiwizacji. To cyfrowe śmieci. Istotniejszym problemem jest dobór treści, które będą zarchiwizowane.

Cyfrowe dziedzictwo: skuteczność emulacji w zachowaniu kolekcji historycznego oprogramowania
Emulacja nie jest sposobem przechowywania danych. Emulacja jest jednym ze sposobów uruchamiania archaicznych programów, nie tylko komputerowych, w tym gier lub systemów operacyjnych. Emulator uruchamiany w oknie przeglądarki internetowej daje namiastkę podróży w czasie i pozwala uruchomić np. jedną z archaicznych gier komputerowych.

Link rot „dzieje się na naszych oczach”. Google+ przechodzi do historii
Kwintesencja zjawisk bit rot i link rok: struktura Internetu rozpada się na oczach użytkowników. Serwis Google+ został wyłączony. Tysiące linków obumarło. Pajęczyna powiązań, swoista tkanka połączeń została rozerwana. W zasobach Internetu pojawiła się wielka czarna dziura. Ogromne ilości niepowtarzalnych danych zniknęły jakby nigdy nie istniały.

Czy twoja strona cierpi na zgniliznę linków? Zwisające linki i rozpad linków…
Jakość linków jest jednym z atrybutów składających się na jakość witryny internetowej. Dotyczy to również linków wewnętrznych. Czy twoja witryna jest cmentarzyskiem martwych linków? Hipertekstowych odesłań, poleceń, rekomendacji, które prowadzą donikąd?

Wiarygodność zautomatyzowanej wyceny domen internetowych
Czy możliwa jest algorytmiczna wycena wartości witryny/domeny internetowej w oparciu o nasłuch sieci? Jaką skuteczność mają ogólnodostępne aplikacje internetowe oferujące zautomatyzowaną wycenę? Co tak na prawdę jest wyceniane i jak sporządzana jest wycena?

To narzędzie jednocześnie cieszy oko i zasmuca…
Test funkcjonalności narzędzia Sitecheker, które sporządza audyty stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych.

Cmentarzysko linków: pomnik kruchości Internetu
The Million Dollar Homepage to pomnik kruchości Internetu. Wiele z tysięcy linków zgromadzonych na cyfrowym płótnie prowadzi dziś donikąd. Niepowtarzalna inicjatywa sprzedaży pikseli przeszła do historii Internetu.

Era utraconych danych — zgnilizna bitów, rozkład danych i cyfrowe popioły
Ogromna ilość danych, które są obecnie wytwarzane przez miliony urządzeń cyfrowych przepada bezpowrotnie. Czy wszystkie z nich zasługują na zarchiwizowanie i przechowywanie? Duża ich część to cyfrowe śmieci. Zatem, które z treści są wartościowe i powinny być zachowane, a które nie? Kto miałby o tym decydować? Kto o tym decyduje? Cyfrowe wytwory ludzkiej wyobraźni powoli przemieniają się w artefakty i w cieniu coraz to nowszych formatów odchodzą w niepamięć…

An Introduction to the Encyclopaedia of Links (guidelines, trivia, recommendations)
Nie byłoby Internetu bez hiperłączy. To linki stanowią o jego charakterze. Warto wiedzieć o nich nieco więcej. Wersja anglojęzyczna wstępu do encyklopedii linków.

Każdy link jest obietnicą. Czym wykonać audyt linków wewnętrznych i wychodzących?
Wyobraź sobie kierowcę, który pyta przechodnia o drogę, a ten z pełnym przekonaniem wskazuje mu trasę wiodącą w ślepy zaułek… Każdy link jest zapowiedzią. Kliknięcie w link otwiera drzwi do nowego pomieszczenia, w którym może być jeszcze więcej kolejnych drzwi. Jednak wiele drzwi prowadzi donikąd. Audyt linków pozwoli wskazać te newralgiczne, wymagające naprawy.

Co oznacza, że treści dryfują? Czym są „zatęchłe dzielnice” i jak się to ma do zjawiska link rot?
Linkrot to nie tylko problem martwych linków. Co w momencie, gdy link odsyłał do długo wyszukiwanych treści, lecz obiekt końcowy jest już tylko zmodyfikowanym odpowiednikiem? Dryf treści jest zjawiskiem znacznie bardziej niebezpiecznym niż linkrot.

Wstęp do encyklopedii linków (wskazówki, ciekawostki, zalecenia)
Wstęp do encyklopedii linków to niewielka publikacja, w której zebrano najistotniejsze informacje o linkach. Lektura co najmniej wskazana.

Kontinuum analityczne, AMA i Model DELTA (Plus)
Trudno przejść obojętnie obok analityki danych, skoro staje się ona wszechobecna. Przebojem wdarła się na salony, diametralnie zmieniając sposób zarządzania nie tylko podmiotami gospodarczymi.

The age of analytics democratization, evolutionary site redesign oraz studium przypadku
Demokratyzacja analityki przejawia się w otwartym dostępie do danych i narzędzi analitycznych. Zarządzanie witryną internetową w modelu ewolucyjnym może okazać się znacznie bardziej efektywne. Podejście rewolucyjne też znajduje swoje zastosowanie.

Wydajność witryn internetowych — ze stoperem w ręku…
Pomiar wydajności witryny lub aplikacji internetowej o północy ze stoperem w ręku? Stoper najlepiej sprawdza się w rękach nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Do pomiaru wydajności witryn internetowych lepiej wykorzystać profesjonalne narzędzia branżowe…

Internetowe rekomendacje, sok (moc) z linków i… wotum zaufania
Jak silna może być rekomendacja wystawiona przez podmiot o ugruntowanej, międzynarodowej renomie? Ile jest warte poparcie z witryny, która odnotowuje kilka odwiedzin w miesiącu, wygenerowanych przez kilku zagubionych użytkowników? Linki to internetowe rekomendacje. Witryna polecająca przekazuje witrynie polecanej część swojego autorytetu.

Obserwacje: konsultant bez twarzy i mało przekonujący. Jedynie w celach szkoleniowych…
Narzędzi internetowych jest wiele. Pełnią one różne funkcje. Wiele jest także aplikacji wykonujących audyty SEO. O efektywności, skuteczności i wiarygodności tych płatnych świadczy liczba sprzedanych pakietów. A jak jest w przypadku aplikacji udostępnianych bezpłatnie? Wybrane z nich już na wstępie nie wzbudzają zaufania…

Lipperhey: test wersji freemium. Będzie też złota myśl…
Komponenty rozszerzające funkcjonalność przeglądarki internetowej zyskują na popularności. Jednym z nich jest branżowe rozszerzenie Lipperhey.

Profilowanie witryny — wnioskowe oparte o obserwacje, symulacje i eksperymenty
Czy profilowanie witryny ma w ogóle sens? Wykonywane jako usługa komercyjna podniesie tylko koszty audytu SEO, lecz nie wpłynie znacząco, lub w ogóle nie wpłynie na jego wynik. Profilowanie może być przydatne, gdy z jakiś przyczyn niemożliwy jest dostęp do witryny. Pozwala wtedy określić jej główne atrybuty.

Obserwacje: nietypowy audyt treści. Turbo SEO?
Jakość treści jest jednym z atrybutów świadczących o jakości witryny. Na jakość treści składa się wiele czynników. audyt treści można przeprowadzić na wiele sposobów i w różnych płaszczyznach.

Test narzędzi audytujących: 1&1 SEO Analyzer Tool
Obecnie, prawie każda licząca się agencja interaktywna, marketingowa lub dostawca usług hostingowych udostępnia narzędzie umożliwiające samodzielne wykonanie audytu SEO. Audyty SEO stały się modne. Coraz więcej użytkowników poszukuje bezpłatnych narzędzi. Stały się one doskonałym sposobem pozyskiwania ruchu w sieci oraz budowania wizerunku marki lub produktu.

Czym jest poprawność składniowa kodu?
Walidacja kodu jest procesem, który prowadzi do wskazania newralgicznych fragmentów kodu, przeważnie wymagających poprawy. Walidacja bywa nieoceniona w procesie poprawy jakości produktu informatycznego. Pozwala usunąć błędy składniowe w kodzie. Jej efektywność można zwiększyć stosując kilka narzędzi testujących jednocześnie.

Audyt treści: ocena semantyczna tekstu to rzadkość…
Trudno wymagać od algorytmu komputerowego działań inteligentnych, zarezerwowanych dla człowieka. Taka technologia, jeśli istnieje, nie jest obecnie dostępna publicznie. Zatem analiza znaczenia (sentymentu, semantyki) tekstu polega przeważnie na identyfikowaniu i liczeniu zestawień konkretnych znaków. Te owszem mają znaczenie dla człowieka, jednak niekoniecznie dla maszyny. Czy zautomatyzowana, algorytmiczna ocena semantyki tekstu jest możliwa?

Browser extensions. Ze wskazaniem na Lighthouse…
Test jednego z narzędzi rozszerzających funkcjonalność przeglądarki internetowej. Lighthouse jest narzędziem nie byle jakim. To komponent open-source udostępniany przez Google (Tools for Web Developers, Google Developers).

5 narzędzi wspomagających audyt treści
Istnieje pokaźny zbiór różnych narzędzi umożliwiających samodzielne wykonanie audytu treści. Warto zapoznać się z testem wybranych.

Audyt SEO — czym jest profilowanie witryny?
Nie zawsze możliwy jest audyt witryny. Gdy jest ona niedostępna pomocne może być profilowanie witryny, tj. tworzenie pewnej charakterystyki z zastosowaniem generalizacji.

Miary syntetyczne — ile znaków powinny mieć title i description?
Tytuł i opis witryny budują ogół tzw. wrażeń z wyszukiwania. Te z kolei można optymalizować (Search Experience Optimization, SXO). Wszakże tytuł i opis witryny to pierwsze, na co natrafia użytkownik szukający treści w wyszukiwarce.

Obserwacje: SEO Checker Tool — skąd to się wzięło?
Nie zawsze interpretacja wartości danego wskaźnika jest oczywista. Nierzadko sposób w jaki naliczane są jego wartości nie jest podany do publicznej wiadomości. Obniża to ogólną wiarygodność narzędzia/wskaźnika. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie. Ucina to potencjalne spekulacje na temat metodyki pomiaru i nie ułatwia jej skopiowania przez konkurencję.

Obserwacje: GiftOfSpeed — jakie są graniczne wartości pomiaru?
Bezrefleksyjne powoływanie się na wartości konkretnych pomiarów może być zgubne. Warto dobrze poznać narzędzie pomiaru lub charakter danego wskaźnika, aby móc lepiej zinterpretować wyniki.

Obserwacje: Pingdom — „czy Sztokholm” ma znaczenie?
Testy pokazały, że wartości pomiarów jednostkowych mogą być zależne od urządzenia, miejsca lub czasu. Każdy pomiar, pomimo iż wykonany przy pomocy jednego narzędzia i dotyczący jednego obiektu, jest pewnego rodzaju zapisem uwarunkowań panujących w chwili pomiaru.

Cykl: wskaźniki jakości — Text to HTML Ratio…
Jednym ze wskaźników pomocnych w audytach treści jest Text to HTML Ratio. Jest to miara ilościowa, która oddaj stosunek treści do kodu. Duża dysproporcja pomiędzy kodem a treścią jest niewskazana. Może to świadczyć przeciwko wydajności witryny i oznaczać, że witryn prezentuje niewiele treści. Z drugiej strony wartość wskaźnika należy interpretować z dużą ostrożnością.

Cykl: wskaźniki jakości — SEO Scores
W cyklu „wskaźniki jakości” zaprezentowano charakterystykę wybranych wskaźników oddających jakość witryny w różnych płaszczyznach oceny. Nie zabrakło wskaźników oddających ogólny stopień optymalizacji witryny dla wyszukiwarek.

Cykl: wskaźniki jakości — authority scores…
Witryna internetowa istnieje w ekosystemie internetowym. Witryna, która cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy się także, przeważnie, większą liczbą tzw. śladów czy też wzmianek z sieci. Tym samym uzyskuje większe wskaźniki (globalnego) autorytetu oraz wyższe miejsca w globalnych rankingach popularności.

SEO browser extensions — czy to ma sens?
Nie wszystkim rozszerzeniom przeglądarek i nie wszystkim aplikacjom internetowym towarzyszy wartość dodana. Część z nich ma charakter „zabawkowy”. Cieszą one oko, lecz w rzeczywistości mogą służyć celom indywidualnym, poglądowym, mniej zawodowym (w kontekście audytu witryn internetowych).

Cykl: wskaźniki jakości — YSlow, PageSpeed, Speed Index
Syntetyczne wskaźniki bywają pomocne w interpretacji pomiarów wydajności witryny internetowej. YSlow, PageSpeed oraz Speed Index to jedne z najbardziej znanych. Warto się z nimi zapoznać.

5 bezpłatnych narzędzi do testowania wydajności, jedno ekstra i repeta
Wydajność aplikacji internetowych ma znaczenie. Istnieje pokaźny zbiór różnych narzędzi umożliwiających samodzielne wykonanie audytu wydajności. Warto zapoznać się z testem wybranych.

5 narzędzi do audytu SEO dla początkujących. Będzie też repeta!
W pewnym uproszczeniu — swoistą odpowiedzią na oczekiwania użytkowników jest dbałość o tzw. user experience, UX. Z kolei search engine optimization, SEO to odpowiedź na „oczekiwania maszyny” (machine experience), które wpływają także na poprawę UX. Istnieje pokaźny zbiór różnych narzędzi umożliwiających samodzielne wykonanie audytu SEO. Warto zapoznać się z testem wybranych.

Co różni język programowania od języka znaczników?
HTML nie jest językiem programowania. HTML jest językiem znaczników. Co prawda niewiele to zmienia, bowiem brak znajomości samej nomenklatury nie przesądza o zakresie funkcjonalności języka. Mimo wszystko warto wiedzieć co różni język programowania od języka znaczników.

10 faktów o audycie SEO, niekoniecznie na poważnie
Niekoniecznie poważne spojrzenie na zagadnienia związane z audytem SEO, choć branżowo bywa on traktowany śmiertelnie poważnie.

Co warto wiedzieć o hostingu
Usługi hostingowe są coraz bardziej zróżnicowane i konkurencyjne. A z licznych funkcjonalności korzystają przeważnie zaawansowani użytkownicy. Bez względu na zakres wykorzystania pakietu usług warto o hostingu wiedzieć nieco więcej.

Redaktor, administrator — czym się to różni?
O ile nieduże strony internetowe są obsługiwane przez jedną lub kilka osób, o tyle portale internetowe prowadzone są przez duże redakcje, wspierane przez zespoły informatyków, analityków, marketingowców i inne zespoły branżowe. W takich serwisach redaktor nierzadko bywa administratorem witryny.

Jak badać użyteczność witryn internetowych?
Funkcjonalność witryn internetowych to nie wszystko. Wybrane czynności można wykonywać mniej lub bardziej komfortowo. Brak komfortu użytkowania można wpłynąć negatywnie na konwersją celu.

Jeszcze żaden audyt nie zaszkodził żadnej witrynie
Stały monitoring parametrów witryny, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, czyli otoczenia witryny jest zasadny. Pozwala na bieżąco optymalizować atrybuty, które tego wymagają np. aktualizować zepsute linki. Szybka reakcja na zmieniające się otoczenie może zapobiec wyraźnym spadkom witryny w wynikach wyszukiwania.

Czy to koniec witryn „kodowanych z palca”?
Dostępność systemów zarządzania treścią sprawiła, że witryny „kodowane z palca” w całości są rzadkością. Kodowane są przeważnie komponenty, moduły lub wprowadzane są zmiany istniejącego kodu. Kiedy znajomość podstaw HTML jest przydatna?

Test jednego z narzędzi analitycznych
Istnieje wiele narzędzi wykonujących audyt SEO w oknie przeglądarki internetowej. Różnią się one dostępnością (licencją na użytkowanie), funkcjonalnością czy też ergonomią użytkowania. Warto znać różne narzędzia, aby móc dobrać odpowiednie do okoliczności.

Jak uniknąć problemów z domeną internetową?
Warto pamiętać, że nie ma właścicieli domen internetowych. Domeny są udostępniane w abonamencie. Zaprzestanie opłacania abonamentu skutkuje dostępnością domeny na rynku wtórnym. Jak wiele informacji można pozyskać znając jedynie adres internetowy?

Audyt SEO — syntetyczne noty punktowe w ocenie jakości witryn internetowych
Noty punktowe pozwalają plasować obiekty w rankingach i tworzyć grupy obiektów podobnych. Mają szczególne znaczenie w ocenie jakości witryn internetowych. Użytkownicy oczekują wręcz, że atrybuty witryn będą wyrażane notą punktową. Pozwala to lepiej zobrazować natężenie danego zjawiska.

Czym mierzyć wydajność witryny internetowej?
Wydajność witryny internetowej decyduje o komforcie jej przeglądania. Jest także jednym z atrybutów, który jest brany pod uwagę przy plasowaniu witryny w wynikach wyszukiwania. Wydajność witryny jest często utożsamiana z szybkością wczytywania w oknie przeglądarki, choć jest to zagadnienie znacznie bardziej złożone.

SimilarWeb — HIT czy kit?
SimilarWeb to jedna z najpopularniejszych w świecie aplikacji, która umożliwia pomiar statystyk użytkowania dowolnej witryny internetowej. Aplikacja ma jednak trudności z estymacją statystyk oglądalności witryn, które odnotowują niewielki ruch oraz takich, które charakteryzuje niewielka widoczność w Internecie.