O mnie

Karol Król

Dyplomowany architekt informacji, hobbysta front-end web developer, koder, twórca witryn internetowych, technik wsparcia informatycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania technik i narzędzi komputerowych w prezentacji danych przestrzennych (eksperymentowanie z wykorzystaniem różnych technologii programistycznych) oraz w zakresie wydajności, funkcjonalności i użyteczności witryn internetowych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się analityka internetowa, informatyka ekonomiczna, bezpieczeństwo i ochrona danych wrażliwych, organizacja pracy i zarządzanie, a także strategie marketingowe, w szczególności strategia jakości i marketing treści.

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności systemy geoinformatyczne uzyskał 21 maja 2014 roku na podstawie publicznej obrony rozprawy pt. „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej oraz metody tworzenia aplikacji internetowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska”.

Karol Król, Ludzie nauki
Ludzie nauki: dr inż. Karol Król

Google Scholar, Karol Król
Google Scholar: dr inż. Karol Król