Analiza porównawcza wybranych narzędzi automatyzujących tworzenie prezentacji danych w oknie przeglądarki

Comparative analysis of selected tools which automate the creation of data presentation in browser window

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Analiza porównawcza wybranych narzędzi automatyzujących tworzenie prezentacji danych w oknie przeglądarki. Przegląd Teleinformatyczny, 3-4(42), 3-17.

Analiza porównawcza

W artykule przedstawiono wyniki testów eksploracyjnych, którym poddano wybrane aplikacje sieciowe pozwalające w sposób zautomatyzowany generować w oknie przeglądarki różnorakie wykresy danych. Temat ten wybrano z uwagi na rosnącą liczbę aplikacji internetowych, które umożliwiają użytkownikom bez wiedzy specjalistycznej tworzenie komponentów witryn, rozszerzające ich funkcjonalność.
download
line