Audyt SEO — syntetyczne noty punktowe w ocenie jakości witryn internetowych

Audyt SEO — syntetyczne noty punktowe w ocenie jakości witryn internetowych

Jaka jest wiarygodność syntetycznych not w ocenie jakości witryn internetowych?

Syntetyczne noty w szczególny sposób przemawiają do wyobraźni odbiorcy. W przystępny i zrozumiały sposób oddają skalę natężenia danego zjawiska. Przyjmują różną postać — liczb, liter lub grafik. W zautomatyzowanej ocenie witryn internetowych często stanowią podsumowanie testu, swoistą notę końcową. Jaka jest zatem ich wiarygodność?

Audyt SEO

Wybrany serwis internetowy w ocenie algorytmu ClearSense otrzymał w teście stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek notę 71/100 (%). Aplikacja zwróciła komunikat końcowy (fragment):

Nasza analiza elementów składowych strony wykazała, że Twój serwis w większości spełnia podstawowe wymagania jakościowe wyszukiwarki oraz bazowe zasady optymalizacyjne.

ClearSense to jedna z wielu aplikacji internetowych wskazujących newralgiczne atrybuty witryny, które należy zoptymalizować (poprawić). Testom poddawane są podstawowe parametry witryny, a ich wynik sprowadzany jest do syntetycznej noty punktowej.

Syntetyczne noty punktowe są popularne

Syntetyczne noty punktowe

Syntetyczne noty punktowe w szczególny sposób przemawiają do wyobraźni odbiorcy, zwięźle i wymownie oddają skalę natężenia danego zjawiska. Są również praktyczne — na ich podstawie można bowiem np. utworzyć ranking witryn. Syntetyczne noty punktowe zwracane są jako wynik końcowy oceny wybranych atrybutów witryn przez takie aplikacje jak:

  • PageSpeed Insights (ocena wydajności witryny, 0-100pkt),
  • Semtec SEO Audyt (audyt SEO, 0-42pkt) lub
  • Sunspot SEO Audyt (audyt SEO, 0-170pkt).

Innym przykładem syntetycznej noty jest enigmatycznie brzmiący atrybut „siła domeny” (0-10pkt) „wyliczany” przez aplikację SEO SpyGlass w sobie tylko znany sposób. Siła domeny jest w tym przypadku (opis zaczerpnięto z okna dialogowego aplikacji SEO SpyGlass):

Kompleksową metryką jakości, obliczoną na podstawie wielu kluczowych czynników SEO.

Jakie zatem są te „kluczowe czynniki SEO” i jak bardzo „kompleksową” miarą jest „siła domeny”? Tego się nie dowiemy.

Syntetyczna nota podsumowuje wynik końcowy audytu SEO

Syntetyczna nota podsumowuje także wynik końcowy audytu SEO wykonanego przy pomocy aplikacji Seoptimer, choć w tym przypadku pewnym minusem jest zastąpienie liczby (noty punktowej) literą (A, B, C-, F+, etc.). Ocena witryny opisana literą D+ jest trudniejsza w interpretacji od wartości liczbowej (w tym przypadku D+ to około 45/100pkt), choć interpretację wyniku wspomaga grafika w postaci „stopnia wypełnienia okręgu” (ryc. 1).

Seoptimer

Rycina 1. Fragment prezentacji wyniku końcowego audytu SEO w wydaniu Seoptimer
Źródło: Seoptimer

Skala oceny

Omawiając noty punktowe należy także poruszyć kwestię skali oceny. O ile rozpiętość w granicach od 0 do 100 lub od 0 do 10 punktów (ryc. 2) zdaje się być wystarczająca i pozwala lepiej zaprezentować końcowy wynik, o tyle skala od 0 do 5 punktów jest mniej reprezentatywna (ryc. 3). Mniejsza skala oceny może skutkować przyznaniem tej samej noty witrynom o istotnie różnych wartościach wybranych parametrów jakości.

SEO Auditor Free SEO Audit Tool by ZadroWeb.com

Rycina 2. Fragment prezentacji wyniku końcowego audytu według aplikacji dostępnej na stronie ZadroWeb.com
Źródło: SEO Auditor — Free SEO Audit Tool by ZadroWeb.com

Audyt pozycjonowanie.pl

Rycina 3. Fragment prezentacji wyniku końcowego audytu według aplikacji dostępnej na stronie pozycjonowanie.pl
Źródło: pozycjonowanie.pl

Jaka jest wiarygodność pomiarów zautomatyzowanych?

Pewną wadą tak pozyskanych miar syntetycznych jest brak informacji o tym, w jaki sposób zostały one obliczone. Aplikacje testujące mają zwykle charakter autorski, a wiedza o tym jak działają jest w dyspozycji programistów. Użytkownikom pozostaje zatem korelacja lub standaryzacja pozyskanych wyników z powołaniem się na określone źródło.

Jakie zadanie wypełniają aplikacje testujące dla swoich twórców?

Aplikacje testujące stanowią przeważnie element tzw. „infrastruktury portali diagnostyczno-informacyjnych”. Świadczone usługi są tu jedynie środkiem do celu, choć jakość testów jest coraz lepsza. Serwisy te spełniają m.in. rolę swoistego „otoczenia” witryn zasadniczych (głównych), wykonując określoną pracę dla swoich twórców. Ich zadaniem jest m.in. „koncentracja ruchu” – pozyskiwanie, wyłapywanie ruchu w sieci i kształtowanie wizerunku marki. Pełnią rolę swoistego „leja zgarniającego”.

 
 
Wstęp do encyklopedii linków (Wskazówki, ciekawostki, zalecenia)
Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część II)

Wstęp do encyklopedii linków to syntetyczne opracowanie, które przedstawia wybrane, kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem profilem linków. Lektura co najmniej zalecana!
 

One comment

  1. Artykuł porusza ogólny temat not syntetycznych, czym są oraz w jaki sposób są przedstawiane i jak możemy je uzyskać. Poruszony jest również temat wiarygodności. Niestety główny temat jest opisany jest krótko.
    Uważam, że artykuł trafi do czytelnika i pozwoli mu uzyskać podstawową wiedzę na temat not syntetycznych oraz przedstawi ich wiarygodność.

    B.Zalesna

Comments are closed.

Skip to content