5 narzędzi do audytu SEO dla początkujących. Będzie też repeta!

5 narzędzi do audytu SEO dla początkujących. Będzie też repeta!

5 bezpłatnych narzędzi do audytu SEO dla początkujących. Będzie też repeta!

Specjaliści od SEO przekonują, że audyt stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych swoją objętością powinien sięgać kilkudziesięciu stron. Wynoszą na piedestał samego audytora, jego poświęcenie, wiedzę i zaangażowanie, jednocześnie ganiąc audyty bezpłatne i wykonane w sposób zautomatyzowany.

Audyt SEO

I rzeczywiście różnica pomiędzy audytem profesjonalnym a jego „amatorskim” odpowiednikiem może być duża. „Zamiennik” jest owszem tańszy lub bezpłatny, jednocześnie jednak może swym zakresem obejmować skromniejszy zestaw testów i pobieżną interpretację wyników, skądinąd często pozyskanych przy pomocy narzędzi wątpliwej jakości. Zasadne jest zatem odróżnienie audytu SEO od swoistego opracowania typu „elementy audytu SEO”. Opracowanie z rodzaju „elementy audytu SEO” może obejmować jedynie wybrane testy, co nie powinno jednak oznaczać, że gorsze. Nie mniej jednak opracowania tego typu bywają skromniejsze.

 
Podręcznik SEOElementy audytu SEO
Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część I)

W ręce początkujących analityków oddaję pierwszą część elementarza SEO z nadzieją, że opisane narzędzia będą pomocne przy sporządzaniu charakterystyk witryn internetowych i ich otoczenia.
 

Bez względu na zakres audytu i jego przeznaczenie, w jego sporządzeniu pomocne mogą być narzędzia udostępniane bezpłatnie, które automatyzują wybrane testy. O ile interpretacja wyników zależy od audytora, o tyle wyniki zwracane przez aplikacje testujące niekoniecznie. Wykorzystując zatem narzędzia bezpłatne warto wybierać te certyfikowane lub autoryzowane, np. przez podmioty o renomie międzynarodowej, jak Google, W3C lub Internet Archive oraz uznane miary i wskaźniki (zasada metodyk referencyjnych). Bezpłatne narzędzia testujące pozwalają sporządzić bardziej „charakterystykę witryny i jej otoczenia” niż pełen audyt, stąd też ich użycie jest zasadne w raportach z rodzaju „elementy audytu SEO”, stanowiących wstęp do audytu lub mających zachęcić do jego przeprowadzenia.

1. Seoptimer

Zalety: kompleksowa analiza w zakresie social media i komponentów technicznych witryny
Wady: ocena końcowa w formie liter alfabetu

Z narzędziem Seoptimer nie ma żartów. Nie bez kozery jest wymienione jako pierwsze. Przesądzają o tym wyniki testów w dwóch płaszczyznach: Social (mediów społecznościowych) oraz Technology. Pewnym mankamentem jest prezentacja wyników (ocen końcowych) przy pomocy liter alfabetu. Owszem, towarzyszy im skala w postaci okręgu, ale nie zmienia to faktu, że litery nie są kwantyfikowalne. Cóż bowiem oznacza wynik na poziomie C, i jaka jest skala oceny? Ponadto taka prezentacja wyników utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich porównanie (zestawienie) z wynikami wyrażonymi liczbami, a większość aplikacji tak je prezentuje. Wskazane byłoby zatem uzupełnienie prezentacji wyników o notę punktową, abstrahując od tego jaka jest wiarygodność syntetycznych not w ocenie jakości witryn internetowych.
Aplikacja zwraca komunikat o „aktywnościach” odnotowanych na profilach społecznościowych skojarzonych z testowaną witryną (ryc. 1). Analiza jest czytelna i przeprowadzana względnie kompleksowo. Może stanowić dobry wstęp do audytu aktywności (obecności) danego podmiotu w mediach społecznościowych.

Seoptimer Social MediaRycina 1. Seoptimer Social Media — fragment prezentacji wyników
Źródło: seoptimer.com

Seoptimer dostarcza także względnie kompleksowej listy technik i narzędzi (komponentów) składających się na witrynę (ryc. 2). Jeśli zatem jest ona utworzona w oparciu o CMS, wykorzystuje komponenty jQuery (UI) lub została utworzona przy pomocy FrontPage zostanie to wykazane. Pozwala to pominąć ręczną analizę kodu i daje wstępną odpowiedź o stopniu zaawansowania technologicznego witryny.

Seoptimer TechnologyRycina 2. Seoptimer Technology — fragment prezentacji wyników
Źródło: seoptimer.com

2. Nibbler

Zalety: dużo syntetycznych not końcowych łatwych w interpretacji (dla fanów not końcowych), aplikacja podejmuje próbę zidentyfikowania daty ostatniej modyfikacji (freshness)
Wady: brak testów wydajności, „nieudolny” pomiar wieku domeny (domain age)

Aplikacja internetowa Nibbler ocenia witrynę w 10 obszarach, w tym dostępności, SEO, sygnałów w mediach społecznościowych i technologii (np. code quality). Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, lecz ograniczone do trzech testów. Raport końcowy jest relatywnie szczegółowy i znacząco wykracza poza pomiar wydajności. Aplikacja jest zatem godna uwagi. Raport zawiera takie „smaczki” jak np. statystyki tekstu (average words per page). Aplikacja przyznaje syntetyczną notą w każdym obszarze testu, a całość oceny jest wyrażana notą końcową z zakresu od 0 do 10 punktów (overall score).

3. Zadroweb SEO Auditor

Zalety: nota punktowa SCORE
Wady: relatywnie wąski zakres testów

SEO Auditor by ZadroWeb.com to przyjazna dla oka, responsywna aplikacja testująca wybrane parametry witryn internetowych. Wynik audytu rozpoczyna prezentacja wybranych miar jakości witryny, w tym: Page Authority oraz Domain Authority. Interesująca jest nota punktowa SCORE (ryc. 3), która w sposób syntetyczny oddaje jakość witryny według algorytmu testującego. Wyniki szczegółowe są „pochowane” w pojemnikach, rozsuwanych na życzenie użytkownika.

SEO Auditor Free SEO Audit Tool by ZadroWeb.comRycina 3. Zadroweb SEO Auditor SCORE
Źródło: zadroweb.com/seo-auditor/

4. Lipperhey

Zalety: estymacja liczby użytkowników strony
Wady: kryterium liczby „zdjęć”

Aplikacja internetowa Lipperhey (The most comprehensive FREE SEO service) wyróżnia się spośród innych estymacją liczby użytkowników strony (Estimated unique visitors per month: 278). Jest to funkcjonalność rzadko lub w ogóle nie spotykana w bezpłatnych aplikacjach testujących (ryc. 4). Więcej o tym w artykule SimilarWeb — HIT czy kit? Oczywiście kwestią otwartą pozostaje wiarygodność estymacji… Ujęcie audytu w syntetyczną notę końcową jest przydatne (ryc. 5). Pewną przesadą jest przyjęte w teście kryterium względem liczby „zdjęć” opublikowanych na stronie, które wg. Lipperhey nie powinna przekraczać — 10.

Estimated visitorsRycina 4. Lipperhey Estimated visitors
Źródło: lipperhey.com

 

SEO ScoreRycina 5. Lipperhey SEO Score
Źródło: lipperhey.com

5. Website Grader

Zalety: nic specjalnego
Wady: brak audytu social media

Aplikacja ocenia witrynę internetową w czterech zasadniczych płaszczyznach: wydajności, responsywności, stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek SEO i bezpieczeństwa (security). Tak, wynik testu jest ujmowany w jedną syntetyczną notę punktową. Aplikacja dokonuje pomiaru podstawowych atrybutów wydajności, w tym czasu wczytywania, liczby żądań zewnętrznych (HTTP requests) i objętości części składowych witryny (So fast! So light!). Można zwrócić uwagę, że brak jest tu oceny wykorzystania mediów społecznościowych (Social Networks).

Repeta: SEORCH SEO Crawler

Zalety: Semantic Analysis: ocean czytelności tekstu, duża liczba zróżnicowanych testów
Wady (na siłę): brak syntetycznej noty końcowej

Raporty SEO w wydaniu SEORCH SEO Crawler są rozbudowane. Podczas ich analizy rzuca się w oczy punkt: Semantic Analysis. Ocena czytelności tekstu jest rzadko spotykana w bezpłatnych audytach SEO (Flesch Score: 28, Readability: very difficult). Zwykle „jako taka” ocena tekstu sprowadza się co najwyżej do podania wartości wskaźnika Code to Text Ratio (pomijając nagłówki i słowa kluczowe), co zresztą i w tym przypadku ma miejsce. W tym przypadku audyt powołuje się na wskaźnik czytelności tekstu: Flesch Reading Ease. Niestety jest to miara skrojona do oceny tekstów anglojęzycznych (zob. indeks PL-FOG). Audyt czerpie z cyfrowego archiwum Wayback Machine. Jest to jedno z bardziej zaawansowanych narzędzi testujących.

SEORCH SEO Crawler - readability of the websiteRycina 6. SEORCH SEO Crawler — readability of the website
Źródło: seorch.eu

W podsumowaniu warto nadmienić, że syntetyczne noty punktowe umożliwiają porównanie stopnia optymalizacji wielu witryn internetowych lub porównanie wyników uzyskanych przy pomocy różnych narzędzi testujących. W artykule opisano aplikacje uruchamiane w przeglądarce internetowej (free SEO webservices). Warto zauważyć, że opisane narzędzia to jedynie wybrane z wielu. Istnieją również komponenty rozszerzające funkcjonalność przeglądarek (free SEO browser extensions) oraz instalowane na komputerach (free SEO desktop tools).

Do wyboru do koloru!

Skip to content