Cykl: wskaźniki jakości — Text to HTML Ratio…

Cykl: wskaźniki jakości — Text to HTML Ratio…

Cykl: wskaźniki jakości — Text to HTML Ratio…

Kolejnym wskaźnikiem, który może stanowić punkt odniesienia w procesie optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych jest wskaźnik THR — Text to HTML Ratio (text-to-code ratio), zwany także Code to Text Ratio. Wskaźnik Text to HTML Ratio oddaje relację pomiędzy ilością tekstu opublikowanego na stronie (text content), a ilością kodu źródłowego strony (source code – HTML, CSS, JS etc.). Wskaźnik THR mieści się w przedziale od 0 do 100 punktów procentowych.

Text to code ratio

U podstaw naliczenia Text to HTML Ratio leży założenie, że zasadniczym rodzajem treści udostępnianych na stronach internetowych jest tekst pisany. Wskaźnik ten jest zapisywany w różny sposób:

  • Text to HTML Ratio,
  • Text-To-Code-Ratio,
  • Code to Text Ratio,
  • Code ratio.

Wzór na wyliczenie THR:
Text to HTML Ratio = Text Size(bytes)/Web Page Size(bytes)*100%

Jaka wartość Text to HTML Ratio?

Różne aplikacje internetowe, które dokonują pomiaru THR w sposób zautomatyzowany zwracają różne wyniki pomiaru (tab. 1). Różnice w wartościach Text to HTML Ratio wynikają przeważnie z różnic w pomiarach wielkości strony (Total HTML size, Code size) oraz ilości tekstu (Text content size), a także ze sposobu zaokrąglania wyniku. Trudno zatem wskazać jaka wartość THR jest niewystarczająca, a jaka optymalna, czy też zbyt duża. Przyjmuje się jednak, że wartość wskaźnika THR z przedziału od 15 do 20% jest uznawana jako „dobra”, zaś wynosząca 30-35% jako „bardzo dobra”.

Tabela 1. Wyniki pomiarów Text to HTML Ratio witryny HomeProject.pl

Lp. Code To Text Ratio Checker Text (content) size (bytes) Total (HTML) size, Web Page Size (bytes) Text to HTML Ratio (%)
1. DEVseo
devseo.co.uk
b/d b/d 8,2
2. JetSeoTools
jetseotools.com
6946 85232 8,14
3. Site24x7
Site24x7.com
6400 84829 7,54
4. PrePost SEO
prepostseo.com
9820 83230 12,0
5. SEO Chat
tools.seochat.com
10090 85232
 
11,84
6. Siteliner
siteliner.com
b/d b/d 9,0
7. Webspeed
webspeed.intensys.pl
b/d b/d 12,0

Content is king

Co ujawnia Text to HTML Ratio?

  • Z perspektywy rankingu Google liczba słów na stronie nie jest bezpośrednio związana z jakością strony. THR nie ma zatem wpływu na ranking Google.
  • Wysoki współczynnik kodu (high code ratio) może charakteryzować witryny, które mają problemy z szybkością (wydajnością).
  • Witryny, które mają zbyt dużą wartość wskaźnika THR (np. 70%) mogą zostać uznane przez roboty wyszukiwarek za spam, tj. witryny utworzone w celach manipulacji , wpływania na wyniki wyszukiwania.

Wskazówki i zalecenia

  • Znaczniki HTML nadają treściom strukturę, lecz nie mają formy (z wykluczeniem formy domyślnej).
  • Zdecydowanie zaleca się formatowanie dokumentu HTML za pomocą CSS.
  • Ważne jest oddzielenie treści od formy – cały kod CSS powinien być w plikach zewnętrznych.

Wyszukiwarki wymagają prawidłowego, dostępnego kodu źródłowego i treści wartościowej dla użytkownika. Zarówno wyszukiwarki, jak i użytkownicy oczekują szybkiej witryny, która wyświetli całą treść w ciągu kilku sekund (…). Stosunek tekstu do kodu może być zatem interpretowany, jako wyznacznik innych ważnych czynników rankingowych i niekoniecznie musi być czynnikiem sam w sobie.

THR to miara ilościowa. Bazuje na pomiarze ilości tekstu i kodu. Jej uzupełnieniem może być pomiar ilości tekstu wyrażony średnią liczbą słów na stronę (average words per page). Pomiaru średniej liczby słów przypadającej na stron ę można dokonać np. przy pomocy aplikacji Nibbler.

Współczynnik Text to HTML Ratio jest pewnym punktem odniesienia w procesie optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych. Jest to jednak miara syntetyczna o charakterze wtórnym. Podstawą każdej witryny powinny być unikalne treści, przydatne dla użytkowników. Wartość THR powinna zatem wynikać w sposób naturalny z aktywności publikacyjnej redaktorów witryny.

Skip to content