Obserwacje: SEO Checker Tool – skąd to się wzięło?

Obserwacje: SEO Checker Tool – skąd to się wzięło?

Obserwacje: SEO Checker Tool – skąd to się wzięło?

Z cyklu: Short Shot. Miary, miary, miary… Bezkrytyczne i bezrefleksyjne podeście do miar syntetycznych może cechować wielu użytkowników aplikacji automatyzujących testy witryn internetowych.

SEO Checker Tool

Wiele takich miar dostarcza aplikacja wykonująca testy z zakresu stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych – SEO Checker Tool. Sama aplikacja jest wydajna, a jej użycie nie jest limitowane. Wykonuje ona przekrojowy test w kilku płaszczyznach. Te z kolei są podzielone na punkty, których ocena jest zdaniem wydawców aplikacji istotna. Wynikiem testu jest syntetyczna nota punktowa Final Score, mieszcząca się w przedziale od 0 do 100 jednostek, której towarzyszy wymowny wykres radarowy (ryc. 1). Wszystko pięknie, lecz skąd to się wzięło? W jaki sposób wyliczana jest wartość Final Score? Jakie czynniki decydują w największym stopniu o ocenie końcowej? A może wszystkie zostały zrównane? Dla przykładu…

Wykres radarowyRycina 1. Wykres radarowy Final Score SEO Checker Tool
Źródło: SEO Checker Tool

Studium przypadku

Dla przykładu przyjrzyjmy się bliżej pomiarowi atrybutu Text to HTML Ratio. Prosta miara syntetyczna oddająca relację pomiędzy ilością tekstu a kodu. Pomiaru dokonano przy pomocy wcześniej wspomnianej aplikacji SEO Checker Tool. W tym miejscu odkładamy na bok wątpliwości względem sposobu wyliczania wielkości kodu (Code Dimension, CD) i tekstu (Text Dimension, TD). Wielkości te są wyrażane w kilobajtach (KB).
W teście „text/code ratio” (w skrócie THR) witryna X osiągnęła rezultat 6.14% (CD = 0,38KB, TD=0,02KB), (ryc. 2). Trudno powiedzieć w jaki sposób to zostało wyliczone bowiem TD/CD*100=5,26. Lecz już przy wartości CD równej 0,02334 wynik ten ulega zmianie i wynosi 6,1421, czyli jest bliski opublikowanemu. Świadczy to nie o błędzie pomiaru, lecz o złej formie jego prezentacji. Dane, na podstawie których wyliczany jest dany wskaźnik powinny być zaprezentowane w formie umożliwiającej jego wyliczenie (przejrzystość pomiaru). W tym przypadku tak nie jest.

Text to HTML Ratio
Text to code ratioRycina 2. Wynik pomiaru Text to HTML Ratio
Źródło: SEO Checker Tool

Algorytm aplikacji przeliczył rezultat 6.14% i przyznał witrynie notę 40,9 na 100 jednostek…

Kolejny wskaźnik wynikający z pomiaru „text/code ratio” – algorytm aplikacji przeliczył rezultat 6.14% i przyznał witrynie notę 40,9 na 100 jednostek. Oznacza to, że witryna, która uzyska wartość wskaźnika „text/code ratio” na poziomie około 15% jest witryną wzorcową (według algorytmu aplikacji SEO Tester On-line). Bez tej analizy, posiłkując się jedynie tym testem i mając wiedzę, że wartość wskaźnika THR jest uznawana za dobrą przy wielkości rzędu 15-30% można by uznać, że testowana witryna prezentuje za mało tekstu. I tak też to ocenia aplikacja: There is little text on your page! You should work more on content. Pytanie czy jest to słuszna ocena pozostawiam bez odpowiedzi.

Przykład ten pokazuje, że wartości (syntetyczne) pomiaru zautomatyzowanego są wynikiem wcześniej przyjętych założeń. Założenia te mogą być mniej lub bardziej trafne, lub wręcz błędne. Potwierdza to zasadność wykonywania testów krzyżowych.

Skip to content