Miary syntetyczne — ile znaków powinny mieć title i description?

Miary syntetyczne — ile znaków powinny mieć title i description?

Miary syntetyczne — jak długi powinien być opis title?

Najczęściej wydawane są rekomendacje dla długości tytułu (znacznik meta title) i opisu strony (znacznik meta description). Wydawcy aplikacji testujących są zgodni – tytuł witryny powinien mieć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 70 znaków, a opis witryny nie powinien przekraczać 320 znaków*.

Klocki

Metainformacje stanowią część składową każdej witryny. W „elementarzu kodera” znajdują się znaczniki Title oraz Description. O tym jaką pełnią funkcję wie chyba każdy. Powszechnie wiadomo też, że obowiązuje „umowny” limit znaków, z których powinny składać się tak zamieszczone treści. Limit ten ma oczywiście charakter instruktażowy (rekomendacji) i należy go postrzegać jako dobrą praktykę. Nikt przecież nie zabroni nikomu popełnić opis witryny (meta description) z wykorzystaniem tysiąca znaków. Taki opis nie zostanie jednak w całości wyświetlony (na karcie SERP). Jak długie powinny być zatem różnego rodzaju nagłówki, tytuły i opisy witryny? Odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać na formach i blogach branżowych. Można też zwrócić uwagę na wytyczne, którymi posługują się wydawcy aplikacji audytujących witryny (SEO audit tools). Prezentowane tu wartości graniczne pochodzą właśnie z takich rekomendacji.

Z punktu widzenia SEO najistotniejsze są tagi zawierające opis dokumentu i skojarzone z jego zawartością słowa kluczowe…[1]

1. Długość meta title

Według wydawców aplikacji testujących optymalna długość tytułu strony powinna wynosić od 10 do 70 znaków wraz ze spacjami.*

 • Według wydawców aplikacji SEO Analizator, Seoptimer i Semtec tytuł witryny powinien mieć nie mniej niż 10, i nie więcej niż 70 znaków (between 10 and 70 characters).
 • Według wydawcy aplikacji sitechecker.pro tytuł witryny powinien mieć nie mniej niż 35, i nie więcej niż 65 znaków (Recomended: 35-65 signs).
 • Według aplikacji Screaming Frog SEO Spider Tool (desktop) tytuł witryny powinien mieć nie mniej niż 30, i nie więcej niż 65 znaków, co mieści się w przedziale od 200 do 571px (według Screaming Frog).
 • Według aplikacji Zadroweb SEO Auditor tytuł witryny nie powinien przekraczać 55 znaków, aby mógł zostać poprawnie uwzględniony we wszystkich wyszukiwarkach.
 • Według aplikacji SEORCH tytuł witryny nie powinien przekraczać 57 znaków (Should be 57 characters max.). Aplikacja SEORCH sprawdza także liczbę słów w tytule. Według Seorch 4 słowa w tytule to za mało.
 • Według aplikacji SEO Checker Tool tytuł witryny nie powinien przekraczać 66 znaków. Jednocześnie nie powinien być krótszy jak 55 znaków („The title should be between 55 and 66 characters.”).
 • Według aplikacji mysiteauditor tytuł witryny nie powinien przekraczać 70 znaków.

2. Długość meta description

Według wydawców aplikacji testujących opis witryny nie powinien przekraczać 320 znaków.*

 • Według wydawców aplikacji pozycjonowanie.pl – „odpowiedni opis description wpływa na decyzję użytkownika o odwiedzeniu strony. Opis powinien mieć 160 znaków i zawierać elementy call to action.”
 • Według wydawców aplikacji SEO Analizator i sitechecker.pro opis witryny powinien być zapisany przy pomocy od 70 do 320 znaków (Recomended: 70-320 signs).
 • Według aplikacji Screaming Frog opis witryny powinien mieć nie mniej niż 70, i nie więcej niż 156 znaków, co mieści się w przedziale od 400 do 930px (według Screaming Frog).
 • Według aplikacji Seoptimer opis witryny powinien mieć nie mniej niż 70, i nie więcej niż 320 znaków (between 70 and 320 characters).
 • Według aplikacji Semtec rekomendowana długość znacznika description powinna wynosić od 70 do 160 znaków ze spacjami. Maksymalna dopuszczalna długość to 250 znaków.
 • Według aplikacji Zadroweb SEO Auditor opis witryny powinien składać się ze 150-160 znaków, przy czym nie powinien przekraczać 160 znaków.
 • Według aplikacji SEO Checker Tool opis witryny nie powinien przekraczać 270 znaków. Jednocześnie nie powinien być krótszy jak 250 znaków („Your description should contain between 250 and 270 characters.”).
 • Według wytycznych aplikacji SEORCH opis witryny nie powinien przekraczać 160 znaków i 30 słów.

3. Długość nagłówków H1 i H2

 • Według wydawcy aplikacji sitechecker.pro nagłówek H1 powinien mieć nie mniej niż 5, i nie więcej niż 70 znaków (Recomended: 5-70 signs). Ponadto przyjmuje się, że na każdej stronie powinien być tylko jeden nagłówek H1.
 • Według aplikacji Screaming Frog nagłówki witryny H1 i H2 nie powinny mieć więcej jak 70 znaków.

4. Długość (ilość) tekstu

 • Według wydawcy aplikacji sitechecker.pro treści zamieszczone na stronie nie powinny być krótsze niż 500 znaków.
 • Według aplikacji Semtec zaleca się minimum 2000 znaków treści na stronie.
 • Według aplikacji SEORCH treści zamieszczone na stronie nie powinny być krótsze niż 500 słów.

Text to code ratio

4.1. Text to HTML ratio

Wskaźnik Text to HTML Ratio oddaje relację pomiędzy ilością tekstu opublikowanego na stronie, a ilością kodu źródłowego strony.

 • Według wydawcy aplikacji SEO Analizator stosunek tekstu do kodu nie powinien być niższy jak 15%.
 • Według wydawcy aplikacji sitechecker.pro stosunek tekstu do kodu powinien być większy niż 10%.
 • Według aplikacji Semtec stosunek treści do kodu HTML dla danej strony powinien być większy niż 15%.
 • Według aplikacji iwebchk: SEO Audit and Website Analysis Tools stosunek tekstu do kodu HTML powinien wynosić co najmniej 10%, przy czym wskazane jest aby przekraczał 20%.

A co na to specjaliści SEO?

 • Według Łukasza Żytko, szefa zespołu SEO w Agencji Whites, tytuł witryny powinien być zapisany przy pomocy od 55 do 65 znaków – „Ze względu na to, że wyniki mają długość ograniczoną do 512 pikseli, tytuł powinien mieścić się w 55-65 znakach. Inaczej może zostać obcięty w naprawdę zaskakującym miejscu” [2, s. 18].
 • Description, czyli krótki opis zawartości strony powinien obejmować 150-160 znaków [2, s. 21].
 • Na stronie głównej powinien znaleźć się tekst zawierający co najmniej 200 słów**, a na pozostałych stronach – co najmniej 500 [2, s. 22].

**Długość artykułu zawsze wzbudza wątpliwości. Powinien po prostu być dobry i wyczerpujący.

Wybrane aplikacje wydają także inne rekomendacje, np. w zakresie długości adresu URL (URL length), który według Screaming Frog nie powinien przekraczać 115 symboli (Recomended url length limitation: 115 symbols), lub w zakresie długości tekstu alternatywnego (alt text). W tym przypadku aplikacja Screaming Frog wyróżnia grafiki z opisem przekraczającym 100 znaków, jako zbyt długim.

Prezentacja zakresu (rozrzutu, rozpiętości) danej miary na stronie internetowej aplikacji testującej może stanowić pewnego rodzaju „kłopot” dla jej twórców. Zakres ten może być bowiem poddany krytyce. Ponadto zakresy te mogą ulec zmianie np. w wyniku modyfikacji formy prezentacji wyników Google SERP. Prezentacja zakresu danej miary, w oparciu o który jest wykonywana ocena, może zatem wymagać aktualizacji, a wiadomo, że najlepiej gdy raz opublikowana aplikacja spełnia swoje zadania bezawaryjnie i bezobsługowo. Jednak, co najważniejsze, zmiany te powinny być katalizatorem do aktualizacji algorytmu testującego.

*Rekomendacje z 26 marca 2018 r. (mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką aktualizacji aplikacji).

 

Literatura
1. Wilk, P. (2011). Jak uniknąć błędów w pozycjonowaniu. W: Raporty interaktywnie.com – Marketing w wyszukiwarkach (28-33). Interaktywnie.com.
2. Żytko, Ł. (2015). Optymalizacja serwisu internetowego działania on-site. W: I. Półog, M. Gałecki, M. Pawłowski, W. Wietecha (red.), Poradnik dla internetowego reklamodawcy (17-25). IAB Polska.

Skip to content