Web 6.0 – zakotwiczona w metabolizmie…

Web 6.0 – zakotwiczona w metabolizmie…

Web 6.0 – zakotwiczona w metabolizmie…

Słowa kluczowe: Web 6.0, independent existence, Web services, Web Technology, Web Application

Prezentacja Web 5.0 jedynie przez pryzmat rozwoju technologicznego zdaje się być ograniczona. Przedstawia sieć, jako narzędzie kontrolowane przez człowieka, które przy pomocy algorytmów podejmuje próby personalizacji, wyszukiwania, poprawy doświadczeń, działania za człowieka lub w jego imieniu. Tymczasem w erze Web 6.0 świat nie będzie przypominał tego, który znamy obecnie. Może się bowiem okazać, że Web 6.0 oznaczać będzie migrację ludzkiej świadomości do cyberprzestrzeni lub bliżej nieokreślonej „chmury” (danych?).

Web postrzegana w dotychczasowy sposób jest „zakotwiczona w metabolizmie”. Tymczasem Web 6.0 aspiruje do miana niezależnego bytu, który funkcjonuje w ekosystemie internetowym, zależnie od występowania elektroimpulsów, jednak bez konieczności „zakotwiczenia” na trwałym nośniku danych. Na taką ścieżkę rozwoju mogłoby wskazywać zastosowanie w Web 4.0 sztucznej inteligencji, analityki danych i algorytmów (genetycznych). Jednocześnie trudno odpowiedzieć na pytanie czy Web 6.0 maiłaby być jednym syntetycznym, samoświadomym organizmem czy też kolektywem „różnych tożsamości”, tj. osobowości i indywidualnych urządzeń zintegrowanych w sieci.

Czytaj więcej:
Król, K. (2020). Evolution of online mapping: from Web 1.0 to Web 6.0. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 1, 33-51. 10.15576/GLL/2020.1.33

Skip to content