Cyfrowe aktywa oczami Zoomersów

Cyfrowe aktywa oczami Zoomersów

Cyfrowe aktywa oczami Zoomersów

W literaturze branżowej zjawiska rynkowe związane z cyfrowymi aktywami oraz technologie, które im towarzyszą przeważnie prezentowane są w świetle potencjalnych szans i korzyści. Najczęściej wymieniane są zalety cyfrowych aktywów i możliwości ich zastosowań, chociaż nie brakuje też prezentacji obaw, krytycyzmu i wskazania słabych stron, a także niebezpieczeństw z nimi związanych.

Wyniki badań opublikowano: Król, K., Zdonek, D. (2023). Digital Assets in the Eyes of Generation Z: Perceptions, Outlooks, Concerns. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 22. https://doi.org/10.3390/jrfm16010022

W literaturze mniej jest opinii płynących od osób z pokolenia Z, które to mają szansę obserwować dynamiczny rozwój rynku cyfrowych aktywów i aktywnie w nim uczestniczyć. Istnieje zatem pewna luka badawcza, którą warto wypełnić. Poznanie opinii pokolenia Z na temat cyfrowych aktywów, w tym kryptowalut oraz non-fungible token NFT może być pomocne przy tworzeniu strategii rynkowych.

NFT

W artykule pt. Digital assets in the eyes of Generation Z: perceptions, outlooks, concerns postawiono szereg pytań badawczych, które znalazły swoje miejsce w formularzu ankietowym i które pogrupowano w dwóch płaszczyznach: 1) skojarzenia, wiedza i znajomość pojęć związanych z cyfrowymi aktywami oraz 2) postrzeganie cyfrowych aktywów i nastawienie do inwestowania w cyfrowe aktywa.

W toku badań pojawiło się pytanie czy osoby o wykształceniu i umiejętnościach technicznych i/lub informatycznych są bardziej skłonne do inwestowania w cyfrowe aktywa, czy może wręcz przeciwnie?

Badania pokazały, że brak środków finansowych nie jest największą przeszkodą dla wzrostu inwestycji w cyfrowe aktywa. Respondenci swoje obawy względem cyfrowych aktywów argumentowali brakiem wiedzy na temat kryptowalut i NFT. Sceptyczne nastawienie potencjalnych inwestorów wynika przede wszystkim z niematerialnego charakteru cyfrowych aktywów (ok. 23%). NFT najczęściej kojarzyło się respondentom z cyfrowymi dziełami sztuki, wirtualnymi przedmiotami oraz grafiką komputerową. Takie skojarzenia miało około 47% respondentów. Z kolei blockchain najczęściej kojarzył się respondentom z bazami danych, algorytmami, transakcjami w chmurze danych, kryptowalutami, kryptografią oraz zdecentralizowanymi finansami.

Lepsze poznanie subiektywnych opinii i oczekiwań potencjalnych nabywców cyfrowych aktywów pozwoli lepiej dostosować mechanizmy rynkowe oraz atrybuty cyfrowych produktów i usług, a także przekaz medialny, w tym promocyjny.

NFT a potrzeba dotyku

Badania Rupa Rathee i Pallavi Rajain [2019] pokazały, że większość ludzi odczuwa „potrzebę dotyku” i obcowania z przedmiotem (Need for Touch). Osoby, które mają silną potrzebę dotyku preferują zakupy w sklepach stacjonarnych, podczas gdy osoby o mniejszej potrzebie dotyku czują się komfortowo zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Jednocześnie autorzy badań dokonali podziału na „dotyk prawdziwy” i „dotyk wirtualny” [Rathee i Rajain 2019]. Taka narracja sprawia, że odbiorca treści, świadomie lub nie, może traktować świat wirtualny jako nieprawdziwy. W konsekwencji cyfrowe aktywa, procesy i transakcje cyfrowe mogą być postrzegane jako nierzeczywiste, przez to mniej bezpieczne. Istnieje zatem pewna trudność w przedstawianiu ekosystemu cyfrowego i rzeczywistości wirtualnej. Nie powinny być one konfrontowane z „prawdziwą rzeczywistością” (prawdziwa rzeczywistość może tu być rozumiana, np. jako płatność gotówką za towar z półki sklepowej). Bariera ta została już przełamana w przypadku zakupów online, które nie są postrzegane w kategoriach „prawdziwe-nieprawdziwe”. W ocenie autorów badań wyzwanie to stoi teraz przed rynkami aktywów cyfrowych.

Pytania o znajomość struktury ekosystemu cyfrowych aktywów są równie ważne, jak pytania o mechanizmy rządzące tymi strukturami oraz pytania dotyczące subiektywnych preferencji zakupowych w tym zakresie.

bitcoin

Pośrednio z badań wynika, że istnieje pewna trudność w przedstawianiu (opisywaniu) ekosystemu cyfrowego i rzeczywistości wirtualnej. Medialna narracja, która eksponuje niematerialny charakter cyfrowego ekosystemu, często prezentując go jako nienamacalny i nierzeczywisty, co nie poprawia jego postrzegania przez potencjalnych inwestorów.

Z badań płyną pewne zalecenia, które warto rozważyć przygotowując strategię prezentacji cyfrowych aktywów, kryptowalut oraz rynków NFT.

Badania pokazały, że istnieje relatywnie duży niewykorzystany potencjał oddziaływania cyfrowych aktywów na pokolenie Z. Wielu młodych ludzi pozostaje nieprzekonanych, niepewnych i niedoinformowanych w tym zakresie, co pozostawia dużo przestrzeni dla ukierunkowanej edukacji. Edukowanie w zakresie cyfrowych aktywów nie będzie jednak łatwe, ponieważ umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych nie jest równoznaczna ze znajomością zawiłości zdecentralizowanych finansów. Umiejętność wykonania płatności zbliżeniowej nie jest równoznaczna ze znajomością specyfiki kryptowalut. Usługom tym towarzyszy infrastruktura, w tym sprzęt i oprogramowanie oraz podmioty i procesy, które operują niecodziennym, fachowym słownictwem oraz branżową terminologią, co dodatkowo zmniejsza ich przystępność. Zdaniem autorów badań kluczem do rozpowszechnienia cyfrowych aktywów są prostota i transparentność, ale przede wszystkim użyteczność i mnogość codziennych, powszechnych zastosowań.

Źródła

  • Rathee, R., Rajain, P. (2019). Online shopping environments and consumer’s Need for Touch. Journal of Advances in Management Research, 16(5), 814-826. https://doi.org/10.1108/JAMR-12-2018-0116
Skip to content