Ze wskazaniem na Lighthouse

Test narzędzi: Lighthouse W audytach SEO wskazane jest zastosowanie narzędzi autoryzowanych ponieważ dają one większą pewność co do jakości pomiaru oraz przeważnie towarzyszy im dokumentacja zawierająca charakterystyki miar i sposób ich naliczania. Jednym z narzędzi udostępnianych bezpłatnie (open-source) i autoryzowanych …