Karol Król

Journal of Agribusiness and Rural Development

Promoting of agrotourism on the Internet — A lesson from the Visegrad Group countries

Cytuj (APA): Król, K. (2017). Promoting of agrotourism on the Internet — A lesson from the Visegrad Group countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(46), 805-813. DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00383

Visegrad Group countries

W artykule zaprezentowano wyniki badań wybranych aspektów promocji agroturystyki w Internecie w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Badania przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym zbadano widoczność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych w wynikach wyszukiwania. W drugim podjęto próbę pomiaru stopnia w jakim witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych „docierają do odbiorcy”. W trzecim zaś zbadano wybrane aspekty techniki ich wykonania.
Badania pokazują, że gospodarstwa rolne z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które prowadzą działalność agroturystyczną i podejmują próby pozyskiwania klientów za pośrednictwem Internetu przegrywają wyścig z podmiotami z branży IT, które udostępniają duże portale branżowe, grupujące różnorakie oferty noclegów. To za ich pomocą można obecnie najszybciej i w najprostszy sposób odnaleźć w Internecie ofertę wypoczynku na wsi.
Pewną rekomendacją, która wynika z przeprowadzonych badań, jest łączenie się gospodarstw w zorganizowane grupy, stowarzyszenia i klastry, a następnie promowanie się w Internecie. Witryny internetowe prezentujące dużo unikalnych treści i większą liczbę ofert, mają większą szansę zaistnieć na wysokim miejscu w wynikach wyszukiwania. To z kolei może przełożyć się na liczbę wyświetleń, a w konsekwencji obłożenie kwater. Może więc stanowić o przewadze konkurencyjnej.

download
line

Skip to content