Webometrics, Bibliometrics, and Informetrics

Webometria (lub cybermetria, ang. webometrics or cybermetrics) to badanie zawartości, struktury i technologii World Wide Web (WWW) przy użyciu przede wszystkim metod ilościowych. Webometria obejmuje mniej lub bardziej ogólne (zaawansowane) analizy informatyczne pojedynczych witryn internetowych lub ich zbiorów.