Internet Archeology: Enter 99

Archeologia znajduje się obecnie w fazie eksperymentów z urządzeniami cyfrowymi i oprogramowaniem. Stopniowo przyjmuje je, jako wiodące narzędzia badawcze. Archeologia powinna w sposób inteligentny wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne, ponieważ mogą one zwiększyć jej potencjał w XXI wieku.

Cyfrowe dziedzictwo: skuteczność emulacji w zachowaniu kolekcji historycznego oprogramowania

Świat poszukuje sposobów, w tym regulacji prawnych, technik, narzędzi, metod i procedur, które umożliwiłyby instytucjonalną archiwizację i udostępnianie danych cyfrowych. Emulacja to odtworzenie danego ekosystemu cyfrowego, złożonego z oprogramowania i sprzętu. Emulacja umożliwia zachowanie dostępu do oryginalnej zawartości plików (bez zmiany tej zawartości)…