Karol Król

Turystyka i Rozwój Regionalny

Trendy projektowe w prezentacji gospodarstw agroturystycznych w Internecie

Cytuj (APA): Król, K. (2017). Trendy projektowe w prezentacji gospodarstw agroturystycznych w Internecie. W: J. Zawadka (red.), Turystyka i Rozwój Regionalny (nr 7). Doświadczenia i wyzwania w rozwoju turystyki (s. 37-47). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. DOI: https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.4

SEO browser extensions

Celem pracy było rozpoznanie formy graficznej (projektowej), jaką najczęściej przyjmują witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych. W pracy postawiono pytanie badawcze czy najnowsze trendy projektowe znajdują zastosowanie w projektach takich witryn. Badaniom inspekcyjnym poddano 282 witryny obiektów, które zadeklarowały, że prowadzą działalność agroturystyczną. W trakcie badań inspekcyjnych weryfikowano występowanie koncepcji projektowych, m.in.: responsive web design, one-page, long-page, flat design, material design, a także hero image.
W zbiorze badanych witryn nie odnotowano ani jednej utworzonej w koncepcji flat design lub material design. Najpopularniejszym rozwiązaniem projektowym była tzw. „karuzela obrazów”. Tylko jedną witrynę oceniono jako zgodną z trendem one-page design. Nieco większą popularnością cieszyły się koncepcje responsywności oraz hero image. Witryny z badanego zbioru były w większości wykonane w klasyczny, zachowawczy sposób, według standardów projektowych z lat 2008-2012.

download
line

Skip to content