Cykl: wskaźniki jakości — SEO Scores

Cykl: wskaźniki jakości — SEO Scores

Cykl: wskaźniki jakości — SEO Scores…

Wiele narzędzi, które wykonują różnorakie testy w sposób zautomatyzowany, w tym audyty witryn internetowych, posługuje się wskaźnikami. Wskaźniki te w sposób syntetyczny odnoszą się do atrybutów opisujących jakość witryny np. stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek lub wydajności.

SEO scores

Wskaźniki te są najczęściej wyrażane syntetyczną notą punktową, ale przyjmują także postać litery lub graficzną. Wybrane z nich zostały opracowane i udostępnione przez uznane w świecie podmioty ustanawiające standardy sieciowe. Inne zostały stworzone „ad-hoc” na potrzeby konkretnej aplikacji testującej.

1. SeoSiteCheckup Score

SeoSiteCheckup Score to syntetyczna miara plasowana w skali od 0 do 100 punktów (ryc. 1). Jest generowana przez aplikację internetową SeoSiteCheckup. Swoim wyglądem i skalą przypomina wynik pomiaru wydajności PageSpeed Score. W oknie aplikacji testującej nie udostępniono informacji w jaki sposób miara ta jest naliczana.

SeoSiteCheckup ScoreRycina 1. SeoSiteCheckup Score
Źródło: seositecheckup.com/tools

2. SEO Analyzer Score

Neil Patel to osoba o uznanym autorytecie w branży marketingu internetowego (Laurka: The Wall Street Journal calls him a top influencer on the web, Forbes says he is one of the top 10 marketers…). Firmuje on aplikację internetową SEO Analyzer. Powstanie aplikacji jest za pewne związane z faktem, że w 2017 roku Neil Patel został współwłaścicielem agencji interaktywnej — Neil Patel. Abstrahując… SEO Analyzer to aplikacja, która nie udostępnia innowacyjnych funkcjonalności. Zakres przeprowadzanych testów SEO mieści się w przyjętym standardzie. Jest za to estetyczna i atrakcyjna graficznie. Neil Patel SEO Analyzer przyznaje witrynie trzy noty punktowe – w obszarach: wydajności (Speed Score), SEO (SEO Score) i statystyk użytkowana (Estimated Traffic Score). W oparciu o te miary wystawiana jest syntetyczna nota końcowa (ryc. 2).

SEO Analyzer ScoreRycina 2. SEO Analyzer Score
Źródło: tools.neilpatel.com

3. Woorank Score

To rzadkość — użytkownicy aplikacji o niekończącej się nazwie — Woorank Free Instant Website Review & SEO Audit Tool są informowani czym jest magiczna nota końcowa Woorank Score. Zatem WooRank Score jest oceną w skali 100-punktowej, która reprezentuje „efektywność marketingu internetowego w danym momencie”. Oczywiście efektywność testowanej witryny. I to byłoby na tyle. W jaki sposób wskaźnik WooRank Score jest naliczany nie wiadomo.

Woorank ScoreRycina 3. Woorank Score
Źródło: tools.neilpatel.com

4. Website Grader Score

Sposób w jaki została naliczona nota Website Grader Score nie jest opisany, jednak można się domyślić, że powstaje ona po zsumowaniu wyników testów cząstkowych: wydajności, responsywności (użyteczności), SEO i bezpieczeństwa (SSL certificates). Podobnie jak w wielu innych przypadkach przyjmuje ona wartości z przedziału od 0 do 100 punktów (ryc. 4).

Website Grader ScoreRycina 4. Website Grader Score
Źródło: website.grader.com

5. Dareboost Score

Można jeszcze zwrócić uwagę na wynik końcowy zwracany w teście Dareboost. Klasycznie przyjmuje on wartości z przedziału od 0 do 100 punktów (ryc. 5).

Dareboost ScoreRycina 5. Dareboost Score
Źródło: dareboost.com

6. ZadroWeb SCORE

SCORE to syntetyczna nota punktowa charakterystyczna dla aplikacji testującej ZadroWeb (SEO Auditor). Niestety na stronie internetowej aplikacji nie jest wyjaśnione w jaki sposób jest ona naliczana (ryc. 6).

SEO Auditor Free SEO Audit Tool by ZadroWeb.comRycina 6. Zadroweb SEO Auditor SCORE
Źródło: zadroweb.com/seo-auditor/

7. Nibbler overall score

Syntetyczną notę punktową opisującą stopień optymalizacji witryny dla wyszukiwarek pozyskamy również przy pomocy aplikacji Nibbler. Nota końcowa (The overall score for this website) stanowi syntezę wskaźników cząstkowych wyliczanych przez algorytm aplikacji podczas oceny m.ni. jej dostępności, atrybutów marketingowych (How well marketed and popular the website is) oraz techniki wykonania. Również w tym przypadku brak jest informacji w jaki sposób naliczane są noty.

A po co ci to?

Raporty i analizy karmią się liczbami. Informacje wynikają z interpretacji liczb (danych). Aplikacje testujące ich dostarczają. Sposób w jaki wskaźniki są naliczane nie jest przeważnie eksponowany.

Być może twórcy aplikacji automatyzujących testy uznali, że wiedza jak naliczana jest konkretna nota, jest przeciętnemu użytkownikowi niepotrzebna. Jest przecież narzędzie, jest bezpłatne, jest nota, jest skala, w której nota jest plasowana, można też znaleźć punkt odniesienia – inną witrynę, lub przeprowadzić testy w zbiorze witryn. Kto zastanawia się nad sposobem jej naliczenia? Udostępnienie informacji z jakich części składowych powstała nota końcowa, i jakie przypisano im wagi mogłoby wpłynąć na wiarygodność aplikacji testującej. Mogłoby się też okazać, że opublikowanie sposobu naliczania noty podważyłoby jej wiarygodność. Informacja ta jest zatem rzadko udostępniana (w ogóle nie jest udostępniana?).

One comment

  1. Pingback: Wiarygodność zautomatyzowanej wyceny domen internetowych – Karol Król

Comments are closed.

Skip to content