Karol Król

Economic and Regional Studies

The quality of the websites of agritourism farms in Visegrad Group countries in the light of selected synthetic measures

Cytuj (APA): Król, K. (2017). The quality of the websites of agritourism farms in Visegrad Group countries in the light of selected synthetic measures. Economic and Regional Studies, 10(4), 76-85. DOI: 10.29316/ers-seir.2017.36

Konwersja celu

Celem pracy była ocena jakości witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ocenę jakości witryn przeprowadzono w oparciu o wybrane miary „autorytetu witryn”, z grona tzw. „miar SEO” (ang. SEO metrics): Trust Rank, Moz Rank oraz Page Authority, a także pomiar wybranych parametrów wydajności witryn. Badania przeprowadzono w zbiorze 400 witryn gospodarstw agroturystycznych, których adresy pozyskano z wybranych katalogów witryn.
Testowane witryny charakteryzowała niska wartość wskaźników autorytetu, co może świadczyć o ich złej jakości, niewielkiej widoczności w wynikach wyszukiwania oraz braku rekomendacji płynących z innych, wartościowych witryn. Niskie wartości wskaźników mogą także oznaczać, że pomimo globalnego potencjału, testowane witryny oddziaływują lokalnie. O ich istnieniu wie niewielka liczba osób, a ich widoczność w Internecie jest znikoma lub żadna. Tak opublikowane witryny nie spełniają swojej funkcji.

download
line

Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia

Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji

Cytuj (APA): Król, K., Halva, J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(2), 50-59. DOI: 10.2478/ers-2017-0015

Statystyki

Celem pracy był pomiar podstawowych (tradycyjnych) miar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji. Autorzy badań postawili pytanie badawcze czy liczba wyświetleń witryn internetowych podmiotów świadczących usługi agroturystyczne może świadczyć o stopniu zainteresowania urlopowiczów daną ofertą, i czy zainteresowanie to ma charakter sezonowy. W badaniach przyjęto, że podstawowymi miarami efektywności witryny internetowej gospodarstwa agroturystycznego są: liczba wyświetleń, średni czas spędzony przez użytkownika na witrynie oraz przeciętna liczba stron, które przeglądną. Wielkości przyjętych miar pozyskano za pomocą aplikacji SimilarWeb, która jest udostępniana nieodpłatnie w formie rozszerzenia przeglądarki internetowej. Aplikacja prezentuje wartości wybranych statystyk użytkowania witryn internetowych, w tym: szacowaną miesięczną liczbę odwiedzin, średni czas spędzany na stronie przez użytkowników, współczynnik odrzuceń, a także źródła wejść.

download
line

Skip to content