Economic and Regional Studies

Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia

Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji

Cytuj (APA): Król, K., Halva, J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(2), 50-59.

Poland and Slovakia

Celem pracy był pomiar podstawowych (tradycyjnych) miar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji. Autorzy badań postawili pytanie badawcze czy liczba wyświetleń witryn internetowych podmiotów świadczących usługi agroturystyczne może świadczyć o stopniu zainteresowania urlopowiczów daną ofertą, i czy zainteresowanie to ma charakter sezonowy. W badaniach przyjęto, że podstawowymi miarami efektywności witryny internetowej gospodarstwa agroturystycznego są: liczba wyświetleń, średni czas spędzony przez użytkownika na witrynie oraz przeciętna liczba stron, które przeglądną. Wielkości przyjętych miar pozyskano za pomocą aplikacji SimilarWeb, która jest udostępniana nieodpłatnie w formie rozszerzenia przeglądarki internetowej. Aplikacja prezentuje wartości wybranych statystyk użytkowania witryn internetowych, w tym: szacowaną miesięczną liczbę odwiedzin, średni czas spędzany na stronie przez użytkowników, współczynnik odrzuceń, a także źródła wejść.

download
line