Koncepcja Smart SEO w zarządzaniu jakością

Koncepcja Smart SEO w zarządzaniu jakością

Koncepcja Smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej

W ostatnich latach zaobserwować można poprawę jakości witryn internetowych będących w posiadaniu jednostek administracji publicznej. Kierunki ich dalszego rozwoju mogłaby wyznaczać automatyzacja procesów zarządzania treścią i optymalizacji atrybutów technicznych witryny. Celem nadrzędnym jest jednak poprawa jakości i dostępności e-usług świadczonych za ich pomocą.

Open AccessNa podstawie: Król, K. (2022). Koncepcja smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-58-8). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-58-8

Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych wymaga odpowiedniej infrastruktury, sprzętu, oprogramowania, zmian organizacyjnych i prawnych, a także dopasowania e-usług do faktycznego zapotrzebowania (lub wykreowanie tego zapotrzebowania). Wymaga również wykwalifikowanej kadry oraz działań, które przedstawią zalety e-usług. Równie istotna jest techniczna jakość serwisów internetowych, za pośrednictwem których usługi te są realizowane. W swojej nowej publikacji pt. Koncepcja Smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej, dr inż. Karol Król, prof. URK zaprezentował koncepcję Smart SEO. Smart SEO to synergia inteligentnych działań w płaszczyznach technicznej i zespołu projektowego, skoordynowanych i wyważonych, w połączeniu z szeregiem innych aktywności „smart”, realizowanych m.in. w otoczeniu witryny. Wszystko po to, aby reagować na zmieniające się otoczenie, zwiększać elastyczność działań, usprawniać reagowanie na bieżące problemy oraz lepiej prognozować zdarzenia przyszłe. W koncepcji tej dużą rolę odgrywa Smart CMS, narzędzie, które bazuje na predefiniowanych wartościach atrybutów jakości, system, który w sposób autonomiczny przygotowuje rekomendacje i podpowiedzi, komunikuje się lub nawiązuje kontakt z redaktorem i użytkownikami serwisu, wreszcie uruchamia procesy optymalizacji doraźnie i w czasie rzeczywistym.

Smart SEO jest koncepcją budowania podmiotowych i niepowtarzalnych, cząstkowych ekosystemów internetowych, integralnych i komplementarnych.

Smart CMS to system autonomiczny, lecz o stopniu jego autonomiczności decyduje administrator systemu. Smart CMS to inteligentny system zapewnienia ekspansji witryny w ekosystemie internetowym. Model Smart SEO realizuje koncepcję „(auto)optymalizacji” oraz „(samo) zwiększania zasięgów”. Inteligentny system zarządzania treścią w założeniu spełnia rolę „urządzenia” wykonującego określony zestaw zadań w sposób zaprogramowany, algorytmiczny, a docelowo autonomiczny. Koncepcja inteligentnego systemu zarządzania treścią oraz inteligentnej optymalizacji mogą być odpowiedzią na problemy we wdrażaniu, popularyzowaniu oraz świadczeniu e-usług.

Publikacja dofinansowana w ramach środków pozyskanych w konkursie dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na rzecz wsparcia przedsięwzięć naukowych istotnych dla podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse, matematyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości (Komunikat Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 2 marca 2022 roku) oraz ze środków na aktywizację działalności naukowej zgodnie z Zarządzeniem Rektora 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz 16/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku.

Skip to content