Karol Król

Dyplomowany architekt informacji, hobbysta front-end web developer, koder, twórca witryn internetowych, technik wsparcia informatycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Główny redaktor serwisu digitalheritage.pl. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania technik i narzędzi komputerowych w prezentacji danych przestrzennych oraz w zakresie wydajności, funkcjonalności i użyteczności witryn internetowych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim analityka internetowa i technologie internetowe, cyfrowe dziedzictwo kulturowe, organizacja pracy i zarządzanie, bezpieczeństwo i ochrona danych wrażliwych, a także strategie marketingowe. „Bliżej mu do filozofa niż informatyka. Wciąż bardziej inżynier niż profesor.Zainteresowania te znajdują odzwierciedlenie w publikacjach…

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności systemy geoinformatyczne uzyskał 21 maja 2014 roku na podstawie publicznej obrony rozprawy pt. „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej oraz metody tworzenia aplikacji internetowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska”.

Google Scholar, Karol Król
Google Scholar

ORCID, Karol Król
ORCID

Karol Król, Ludzie nauki
Ludzie nauki