Karol Król

O mnie

Karol Król

Dr inż. Karol Król (PhD, BEng) is a qualified information architect, front-end web developer, IT support technician, academic researcher and lecturer at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the University of Agriculture in Krakow. He studies the uses of computer techniques and tools of spatial data presentation, data visualization, as well as performance, functionality and usability of websites. His research interests include, among others, digital heritage, data analytics and internet technologies, work organization and management, as well as marketing strategies.

Dyplomowany architekt informacji, hobbysta front-end web developer, koder, twórca witryn internetowych, technik wsparcia informatycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Główny redaktor serwisu digitalheritage.pl. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania technik i narzędzi komputerowych w prezentacji danych przestrzennych oraz w zakresie wydajności, funkcjonalności i użyteczności witryn internetowych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim analityka internetowa i technologie internetowe, cyfrowe dziedzictwo kulturowe, organizacja pracy i zarządzanie, a także strategie marketingowe. „Bliżej mu do filozofa niż informatyka. Wciąż bardziej inżynier niż profesor.Zainteresowania te znajdują odzwierciedlenie w publikacjach…

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności systemy geoinformatyczne uzyskał 21 maja 2014 roku na podstawie publicznej obrony rozprawy pt. „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej oraz metody tworzenia aplikacji internetowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska”.

Google Scholar, Karol Król
Google Scholar

ORCID, Karol Król
ORCID

Karol Król, Ludzie nauki
Ludzie nauki