Karol Król

O mnie

Karol Król

Dr inż. Karol Król (PhD, BEng) is a qualified information architect, front-end web developer, IT support technician, academic researcher and lecturer at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the University of Agriculture in Krakow. He studies the uses of computer techniques and tools of spatial data presentation, data visualization, as well as performance, functionality and usability of websites. His research interests include, among others, digital heritage, data analytics and internet technologies, work organization and management, as well as marketing strategies.

Dyplomowany architekt informacji, twórca witryn internetowych, technik wsparcia informatycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Redaktor główny serwisu internetowego digitalheritage.pl. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania technik i narzędzi komputerowych w prezentacji danych przestrzennych oraz w zakresie wydajności, funkcjonalności i użyteczności witryn internetowych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się m.in. analityka danych i technologie internetowe, cyfrowe dziedzictwo kulturowe, organizacja pracy i zarządzanie, a także strategie marketingowe. Zainteresowania te znajdują odzwierciedlenie w publikacjach…

Google Scholar, Karol Król
Google Scholar

ORCID, Karol Król
ORCID

Skip to content