Karol Król

Ekonomia i Zarządzanie

Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 7(1), 343-355.

Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych

Podczas analizy wyników badań punktowych oraz klasyfikacji witryn gospodarstw agroturystycznych według pełnionej funkcji zauważono, że nie odnoszą się one do technicznych aspektów wykonania witryny, to znaczy dotyczą jedynie warstwy prezentacji. Zwrócono również uwagę, że istnieje związek pomiędzy techniką wykonania a stadium w jakim znajduje się witryna oraz funkcją jaką pełni. Rozważania te stały się podstawą koncepcji uproszczonego modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI (The Simplified Model of the Web Technology Implementation), który oddaje relacje pomiędzy przyjętą technologią wykonania witryny a funkcjami jakie pełni. W modelu tym postawiono nacisk na analizę technicznych aspektów wykonania witryny oraz ich przełożenia na liczbę funkcjonalności oraz funkcje. Model zakłada klasyfikację witryn na podstawie techniki wykonania. Jej ocena polega między innymi na analizie metainformacji zawartych w nagłówku witryny.

download
line

Skip to content