Karol Król

Organizacja i Zarządzanie

Sondaż opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia — studium przypadku

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Sondaż opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia — studium przypadku. Organizacja i Zarządzanie, 2(34), 111-126.

Praca przedstawia wyniki badań opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia panujących w jednym z działów przedsiębiorstwa z sektora usług oraz listę zaleceń, których realizacja może mieć wpływ na poprawę jego funkcjonowania. Przedmiotem badań były m.in. poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, ocena relacji interpersonalnych, system motywacyjny i możliwości rozwoju zawodowego. Informacje zebrano za pomocą wywiadów indywidualnych. W badaniach wykorzystano również ankietę typu exit-interview. W swoich wypowiedziach pracownicy badanego działu najczęściej wymieniali problemy związane z przydziałem obowiązków, brakiem perspektyw rozwoju zawodowego i możliwości awansu oraz brakiem wpływu na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, ponadto wskazywali niskie płace jako jeden z kluczowych powodów problemów kadrowych.

download
line

Organizacyjne aspekty walki ze spamem z punktu widzenia przeciętnego użytkownika

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Organizacyjne aspekty walki ze spamem z punktu widzenia przeciętnego użytkownika. Organizacja i Zarządzanie, 1(33), 55-70.

W artykule poruszono kwestie niechcianych wiadomości elektronicznych, które zalewają w ostatnich latach skrzynki pocztowe użytkowników z całego świata. W pracy przedstawiono relację z eksperymentu przeprowadzonego w jednej z firm, który polegał na monitorowaniu wiadomości typu spam odbieranych przez skrzynki pocztowe pracowników. Badania pozwoliły zidentyfikować newralgiczne kwestie związane z udostępnianiem służbowych adresów mailowych. Na podstawie poczynionych obserwacji przygotowano cykl szkoleń, których celem było zminimalizowanie zjawiska spamu.

download
line

Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu. Organizacja i Zarządzanie, 2(30), 19-32.

phishing

Wraz z rozwojem i dostępnością Internetu obserwuje się wzrost aktywności przestępczej w sieci. Próby wyłudzenia informacji strategicznych są coraz częstsze. Stanowi to wyzwanie nie tylko dla indywidualnych użytkowników, ale również dla kadry zarządzającej personelem przedsiębiorstw. Celem pracy jest przedstawienie mechanizmu oszustwa internetowego typu „spear phishing„, polegającego na próbie wyłudzenia danych autoryzacji dostępu do internetowych kont prywatnych lub służbowych. W pracy przedstawiono założenia niskonakładowego, uniwersalnego audytu wewnętrznego, który w sposób kontrolowany pozwoliłby na sondaż stopnia wyszkolenia i podatności pracowników na próby wyłudzenia poufnych danych.

download
line

Skip to content