Karol Król

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki

Cytuj (APA): Król, K. (2017). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90), 27-39.

Wybrane formy internetowych rekomendacji

Widoczność w wynikach wyszukiwania stała się w ostatnich latach przedmiotem dużego zainteresowania podmiotów promujących swoje usługi w internecie. Miejsce witryny w wynikach wyszukiwania, liczba linków przychodzących oraz aktywność w mediach społecznościowych określają popularność witryny i stanowią swoistą rekomendację dla innych użytkowników. Celem pracy było zbadanie wykorzystania linków przychodzących oraz mediów społecznościowych w promowaniu usług agroturystycznych. Badania wykonano w ujęciu ilościowym, w zbiorze 100 witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych, które automatyzują testy. W konkluzji wykazano, że w zbiorze badanych witryn optymalizacja linków przychodzących jest rzadkością, co może wynikać z braku wiedzy i środków na profesjonalne działania w tym zakresie. Gospodarze znacznie częściej wykorzystują media społecznościowe, choć wymaga to zaangażowania.
Słowa kluczowe: promocja agroturystyki, internetowe rekomendacje, marketing internetowy

line

Wybrane zagadnienia prawne i praktyka e-mail marketingu w promocji i sprzedaży usług agroturystycznych

Cytuj (APA): Król, K. (2017). Wybrane zagadnienia prawne i praktyka e-mail marketingu w promocji i sprzedaży usług agroturystycznych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3(89), 54-65.

e-mail marketing

Działania marketingowe w internecie wciąż mogą sprawiać właścicielom gospodarstw agroturystycznych pewne problemy. Wybrane z nich mogą być także, w ich ocenie, skomplikowane i niezrozumiałe. W artykule zaprezentowano uwarunkowania prawne e-mail marketingu oraz zwrócono uwagę na praktykę takich działań w promocji gospodarstw agroturystycznych. W konkluzji wykazano, że prowadzenie kampanii e-mail marketingowych nie jest proste. Wymaga znajomości prawa, umiejętności obsługi oprogramowania i zaangażowania. Wszystko to nie powinno jednak zrażać właścicieli gospodarstw agroturystycznych do pozyskiwania adresów e-mailowych klientów. Może temu towarzyszyć kampania marketingowa polegająca na przydzielaniu rabatów na wybrane usługi osobom, które wyrażą zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail marketingowych.
Słowa kluczowe: promocja agroturystyki w internecie, marketing internetowy, poczta elektroniczna
line

Skip to content