Karol Król

Marketing i Rynek

Z archiwów internetu. Zmiany w sposobie prezentacji oferty agroturystycznej

Cytuj (APA): Król, K. (2017). Z archiwów internetu. Zmiany w sposobie prezentacji oferty agroturystycznej. Marketing i Rynek, 11, 19-27.

Z archiwów internetu

W ostatnich latach ma miejsce rewolucja „nieograniczonego przetwarzania danych”, której przejawem są m.in. internet obiektów i chmury danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Rewolucja ta ma miejsce również w zakresie wzorców i technik projektowych i nie ominęła witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Celem pracy było zbadanie jak wiele informacji na temat sposobu prezentacji usług agroturystycznych można uzyskać na podstawie analizy witryn internetowych dostępnych w archiwach internetu oraz witryn wykonanych w sposób archaiczny, a także jak kształtuje się dynamika zmian w prezentacji oferty agroturystycznej.
Badania polegały na selektywnej strukturyzacji i łączeniu danych pozyskanych w trakcie analizy kopii archiwalnych witryn zgromadzonych w zasobach Internet Archive oraz ocenie witryn wykonanych w sposób archaiczny. Badania pokazały, że rok 2012 był „rokiem przełomowym”. Po roku tym właściciele gospodarstw agroturystycznych częściej niż w latach poprzednich podejmowali temat „odświeżenia”, bądź też całkowitej zmiany dotychczas posiadanej witryny na nową, choć dynamika zmian oprawy graficznej i podstawy programistycznej witryn była największa w latach 2015-2017.
Słowa kluczowe: promocja agroturystyki, cyfrowe archiwa, zmiany technologiczne, modernizacja witryny

line

Wartość informacyjna domeny internetowej

Cytuj (APA): Król, K., Zdonek, D., Gorzelany, J. (2017). Wartość informacyjna domeny internetowej. Marketing i Rynek, 3, 24-32.

Wartość informacyjna domeny internetowej

Witryny internetowe bywają skutecznym kanałem promocji i sprzedaży produktów i usług w sieci. Są również wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem. Analiza historii domeny oraz zapoznanie się z danymi abonenta może być pomocne przy weryfikacji wiarygodności kontrahenta oraz przesądzić o opłacalności inwestycji w nazwę domeny. W artykule opisano wyniki eksperymentu polegającego na próbie oceny wiarygodności kontrahenta oraz zasadności inwestycji w nazwę domeny w oparciu o dane dostępne w publicznej bazie abonentów domen internetowych oraz na podstawie analizy historii domeny. Badania przeprowadzono w zbiorze 17 witryn internetowych podmiotów świadczących usługi z zakresu tworzenia witryn i aplikacji sieciowych. Informacje o abonentach i rejestratorach domen pozyskano z bazy danych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Historię witryn zbadano analizując zasoby cyfrowych archiwów udostępnianych przez bibliotekę internetową Internet Archive. W konkluzji wykazano, że analiza danych udostępnianych w publicznym rejestrze abonentów domen internetowych nie pozwala na jednoznaczną ocenę wiarygodności kontrahenta, a analiza historii domeny zapisanej w archiwach Internetu może przesądzić o zasadności rezerwacji nazwy domeny.

download
line

Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego

Cytuj (APA): Król, K., Bedla, D. (2016). Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego. Marketing i Rynek, 3, 20-28.

Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego

W opracowaniu przedstawiono mapy jako jedno z narzędzi marketingowych wzbogacających tekstową formę przekazu informacji za pośrednictwem Internetu. Analizą objęto witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie województwa małopolskiego. W badaniach odnotowywano fakt prezentacji w ramach strony internetowej mapy lokalizacji i dojazdu do gospodarstw oraz udostępniania trójwymiarowych modeli przestrzeni lub innych form jej prezentacji. Cyfrowe mapy przeanalizowano pod kątem techniki wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem: formy, dostawcy geodanych oraz wykorzystanych technik i narzędzi komputerowych. Badania pokazują, że nie można rozpatrywać jakości i formy publikacji mapy w oderwaniu od techniki i jakości wykonania witryny. Wynikiem badań jest propozycja kryteriów identyfikacji i oceny map informacji przestrzennej zamieszczanych w ramach witryn gospodarstw agroturystycznych przedstawiona w sposób usystematyzowany.

download
line

Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych

Cytuj (APA): Król, K., Bedla, D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, 11, 22-29.

Ocena witryn internetowych

Dla gospodarstw agroturystycznych, które rozpoczynają działalność, znajdują się w mniej atrakcyjnej turystycznie lokalizacji lub w okolicy gdzie jest mocna konkurencja, czynnik posiadania serwisu internetowego może okazać się kluczowym w pozyskiwaniu przewagi rynkowej. Marketing internetowy może wpłynąć na wzrost liczby pozyskanych klientów, przez co na obłożenie kwater. Jednak sam fakt posiadania witryny internetowej nie zagwarantuje sukcesu. Musi być ona starannie przygotowana zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena techniki wykonania witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych oraz jakości prezentowanych treści. W badaniach wykorzystano punktową metodę oceny oraz zaproponowano jej modyfikację.

download
line

Skip to content