Jak uniknąć problemów z domeną internetową?

Jak uniknąć problemów z domeną internetową?

O czym należy pamiętać przy rejestracji domeny internetowej?

Dopilnuj aby abonentem domeny i pakietu hostingowego była jedna osoba — ty lub twoja firma (nie wspólnik Jan Kowalski jako osoba prywatna, nie pracownik Janusz, nie twórca witryny internetowej — ty osobiście, lub firma, którą prowadzisz). Daje to niezależność w dostępie do usług i zarządzaniu nimi. To jest twoja witryna — dopilnuj postanowień umowy z twórcami witryny internetowej. Ci bowiem często o tym zapominają.

Na kogo zarejestrować domenę?

3 zasady, których powinieneś przestrzegać przy rejestracji domeny

Jednym z problemów, które można często spotkać na rynku usług internetowych jest tzw. „ubezwłasnowolnienie klienta”. Dotyczy to w szczególności domen internetowych i usług hostingowych. Zatem kliencie miej się na baczności! Przestrzeganie 3 prostych zasad pozwoli ci uniknąć problemów z dostępem do usług (panelu zarządzania domeną/hostingiem):

  • zarejestruj adres internetowy (domenę) na siebie samego lub swoją firmę,
  • dopilnuj właściwej rejestracji pakietu hostingowego,
  • skonsoliduj usługi.

Na kogo zarejestrować domenę?

Zarejestruj adres internetowy na siebie samego (typ abonenta — osoba fizyczna, podstawą rejestracji jest numer pesel) lub swoją firmę (niezbędny będzie NIP). To stosunkowo proste i sprowadza się do wypełnienia formularza rejestracji usługi. Wraz z jej rejestracją przyznawane są uprawnienia do zarządzania domeną oraz dane autoryzacji dostępu (przy okazji zwróć uwagę ile kosztuje abonament za domenę w drugim roku — to może być decydujące przy wyborze usługodawcy). Domeny rejestrowane są za pośrednictwem tzw. partnerów NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy). „Partner” to podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej domen. Aktualna lista partnerów NASK jest umieszczona na stronie internetowej NASK.
Nie wolno dopuścić do sytuacji, że domena jest zarejestrowana na podmiot trzeci, np. twórcę witryny internetowej. Przy wystąpieniu konfliktu interesów mogą pojawić się trudności z cesją domeny* (zmianą abonenta). W przypadku gdy abonent domeny nie zgodzi się na polubowną cesję pozostaje droga sądowa.

*Cesji domeny nie należy mylić z transferem domeny. Transfer domeny to zmiana rejestratora domeny tj. podmiotu odpowiedzialnego za jej obsługę. Do transferu domeny niezbędny jest kod authinfo (kod autoryzacyjny) wydawany przez dotychczasowego rejestratora domeny na wniosek abonenta.

Kto jest właścicielem domeny?

Domena internetowa

Należy pamiętać, że nie ma właścicieli domen internetowych, są jedynie abonenci domen. Oznacza to, że z adresów domenowych korzysta ten, kto opłaca abonament. Zaprzestanie wnoszenia opłat jest równoznaczne z utratę praw do nazwy domenowej (wraca ona do puli wolnych adresów). Jednak czy „moja strona internetowa” jest rzeczywiście „moja”?

Poprzez rejestrację domeny abonent zyskuje możliwość posługiwania się nazwą domeny lub odsprzedania jej w okresie trwania abonamentu. Abonentowi przysługuje również prawo pierwszeństwa przedłużania umowy abonamentowej na kolejne lata.1

Jak sprawdzić na kogo zarejestrowano domenę?

Informację kto jest abonentem domeny administrowanej przez NASK (NASK pełni rolę krajowego rejestru nazw internetowych .pl2, ccTLD, domena krajowa najwyższego poziomu), można uzyskać przy pomocy WHOIS, powszechnie dostępnej bazy danych o abonentach domen internetowych. Wyszukiwarka WHOIS jest udostępniana w formie aplikacji uruchamianej w oknie przeglądarki internetowej. Więcej informacji o wyszukiwarkach WHOIS zawiera elementarz SEOElementy audytu SEO: Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część I).

 
Podręcznik SEOElementy audytu SEO
Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część I)

W ręce początkujących analityków oddaję pierwszą część elementarza SEO z nadzieją, że opisane narzędzia będą pomocne przy sporządzaniu charakterystyk witryn internetowych i ich otoczenia.
 

Dopilnuj właściwej rejestracji pakietu hostingowego

Może się okazać, że twoja witryna jest uruchomiona w strukturze usług, których abonentem jest osoba trzecia np. twórca witryny internetowej. Może się także okazać, że twoje konta pocztowe są uruchomione w ramach pakietu hostingowego, do którego nie masz dostępu. W takim przypadku podmiot, który udostępnia (wydzierżawia) fragment zasobów swojego pakietu hostingowego sam najczęściej wykupuje usługę u dostawcy hostingu (podnajem). Jest rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji dostęp do pakietu hostingowego jest jedynie możliwy za pośrednictwem podmiotu, na który zarejestrowano pakiet hostingowy. Jest to sytuacja swoistego ubezwłasnowolnienia. Brak dostępu do pakietu hostingowego uniemożliwia samodzielne zarządzanie pocztą, domenami, bazami danych, oprogramowaniem itd.

Skonsoliduj usługi

Konsolidacja usług jest praktyczna, ale ważniejszy jest aspekt ekonomiczny. Tym samym domena może być zarejestrowana za pośrednictwem jednego z partnerów NASK, podczas gdy pakiet hostingowy może być utrzymywany oddzielnie. Przydatne może się okazać zanotowanie wszystkich haseł dostępu.

Przypisy i literatura
1 Król, K., Zdonek, D., Gorzelany, J. (2017). Wartość informacyjna domeny internetowej. Marketing i Rynek, 3, 24-32.
2Na koniec września 2017 roku liczba aktywnych nazw w domenie .pl wyniosła niecałe 2,6 mln, przy czym obserwuje się okresowe spowolnienie dynamiki rynku domeny .pl. Wskaźnik odnawianych nazw w rejestrze domeny .pl w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do poziomu 62,22%. W okresie tym mniej zatem tworzonych było witryn „sezonowych”, poświęconych np. jednorazowemu wydarzeniu [ Q3. Rynek nazw domeny .pl. Szczegółowy raport za trzeci kwartał 2017 roku, NASK Krajowy Rejestr Domen, dostęp: 28.12.2017].

One comment

  1. Publikacja porusza zagadnienia związanie z częstymi problemami pojawiającymi się przy rejestrowaniu domeny internetowej. Dziś rejestracja dobrze brzmiącej, krótkiej domeny z popularną końcówką, np. .com czy .pl jest bardzo trudna. Każda strona WWW musi mieć swoją domenę, by móc należycie funkcjonować w Internecie, to właśnie dzięki domenom internetowym poruszanie się po sieci staje się bardzo proste, jednak zanim domena abonenta gotowa będzie do użytkowania, trzeba pamiętać o kilku zasadach, które zostały w bardzo jasny i czytelny sposób przedstawione w artykule.

    Justyna K.

Comments are closed.

Skip to content