Kim jest inżynier poleceń?

Kim jest inżynier poleceń?

Kim jest inżynier poleceń?

Czy żmudne czynności, dotychczas wykonywane ręcznie i wymagające wiele czasu, będą teraz wykonywane przez algorytmy sztucznej inteligencji?

Tzw. sztuczna inteligencja, na poziomie styczności z użytkownikiem, działa w oparciu o zestawy poleceń, komend, zapytań, wreszcie kombinacji słów kluczowych, dodatkowo modyfikowanych zestawami atrybutów. Najczęściej, do osiągnięcia określonego efektu, wystarczający jest prosty zestaw słów kluczowych lub zwykłe pytanie, jednak, aby uzyskać bardziej konkretne rezultaty niezbędne może okazać się użycie dodatkowych komend, charakterystycznych dla danego narzędzia lub języka konstruowania zapytań (np. popularny Midjourney).

Każdy z użytkowników sztucznej inteligencji ma dziś potencjał zostać inżynierem poleceń.

W konsekwencji, żmudne czynności, z premedytacją nie wymieniając przykładów, mogą być i są z powodzeniem realizowane przez oprogramowanie. W rezultacie, wiele osób z dnia na dzień zaczęło pełnić funkcję „inżyniera poleceń”. Godziny spędzone przy żmudnych czynnościach zamieniły się w kilka, kilkanaście minut niezbędnych do opracowania odpowiednich komend, które ukierunkowują pracę algorytmów. W takim kontekście, inżynier poleceń to osoba odpowiedzialna za tworzenie zestawu instrukcji i zarządzanie nimi. Te z kolei mogą być wykorzystywane do automatyzacji zadań. Inżynier poleceń opracowuje odpowiednie zapytania i zestawy słów kluczowych, w celu uzyskania określonych efektów przy pomocy sztucznej inteligencji.

Skip to content