Co warto wiedzieć o hostingu

Co warto wiedzieć o hostingu

Co to jest hosting?

Hosting, usługa hostingowa (hosting service) polega na udostępnianiu wydzielonej przestrzeni dysku twardego serwera wraz z pakietem usług (oprogramowaniem) decydującym o możliwości zagospodarowania tej przestrzeni i komforcie korzystania z niej.

hosting

Hostować znaczy utrzymywać, gościć, a od strony technicznej — wydzierżawiać przestrzeń dysku twardego serwera. Na usługę hostingową składa się zatem infrastruktura (sprzęt, hardware) oraz oprogramowanie (software). Jak w przypadku każdej usługi, również w kontekście usług hostingowych można wyróżnić parametry decydujące o ich jakości i atrakcyjności.

Usługi w pakiecie hostingowym

Do podstawowych usług dostępnych w pakiecie hostingowym zaliczyć można konta FTP i towarzyszącego im klienta FTP (menedżera plików) do ich obsługi w oknie przeglądarki internetowej. Usługa FTP (File Transfer Protocol) służy do przesyłania plików za pośrednictwem sieci. Konfiguracja połączenia FTP pozwala na bezpośrednie połączenie się z dyskiem serwera. W ramach zarządzania usługą FTP możliwe jest wyodrębnienie fragmentu dzierżawionej przestrzeni i udostępnienie jej innym użytkownikom. Konfiguracja i nawiązanie połączenia umożliwia przesyłanie plików z dysku lokalnie na serwer danych.
Do podstawowych usług w pakiecie hostingowym zaliczyć można także bazy danych MySQL. Baza danych MySQL umożliwia uruchamiane aplikacji bazodanowych takich jak np. systemy zarządzania treścią CMS. Dostęp do bazy danych warunkowany jest znajomością: hosta, nazwy użytkownika, hasła dostępu oraz nazwy bazy danych. Obecnie instalacja większości systemów CMS możliwa jest bezpośrednio z panelu zarządzania usługa hostingową. W większości przypadków wraz z instalacją automatycznie tworzona jest baza danych niezbędna do uruchomienia CMS. Znacząco skraca to czas instalacji CMS.

Zarządzanie domeną internetową

Oprogramowanie pakietu hostingowego pozwala zarządzać domenami, w tym dopisywać i parkować domeny, tworzyć subdomeny i przekierowania. Pakiet hostingowy pozwala także zarządzać kontami e-mail i ustawieniami poczty elektronicznej.
W przypadku większości usług możliwa jest ich obsługa (konfiguracja) na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Przydatna bywa także usługa CRONE, która umożliwia cykliczne wywoływanie określonych zadań.

server

Hosting płatny czy bezpłatny?

Według raportu Global Web Hosting Market Share wartość polskiego rynku usług hostingowych w 2016 roku wyniosła niemal 406 mln USD. Dało to Polsce 13 miejsce pod względem udziału w rynku światowym z wynikiem 1,3% i 8 miejsce w Europie [1]. Przewiduje się, ze ważnym czynnikiem powodującym wzrost rynku hostingowego w Polsce będzie przenoszenie usług do chmury (cloud computing) w celu zwiększania elastyczności biznesowej i ograniczania kosztów związanych z ICT [2].
Alternatywą dla usług hostingowych świadczonych komercyjnie są te udostępniane bezpłatnie. Do najbardziej znanych dostawców darmowych usług hostingowych w Polsce należą hostinger.pl, cba.pl, prv.pl, friko.pl. Zakres i jakość bezpłatnych usług hostingowych bywa różna. Prognozuje się, że znaczenie bezpłatnego hostingu będzie maleć z uwagi na spadek cen usług komercyjnych oraz ich zakres i jakość. Wady bezpłatnych usług hostingowych wyszczególnili Król i Zdonek [2].

Darmowy hosting jest często traktowany przez usługodawców jako swoisty „koszt pozyskania nowego klienta”, który owszem ma do dyspozycji usługę darmową, jednak jest ona ściśle limitowana, a sam użytkownik jest regularnie zachęcany do skorzystania z pakietu płatnego.

Dostawcy bezpłatnych usług hostingowych najczęściej nie dają żadnych gwarancji jakości (niezawodności). Znajduje to odzwierciedlenie w regulaminach usług. Ponadto najczęściej brak tu jakiegokolwiek wsparcia technicznego. Awarie techniczne mogą się wiązać z bezpowrotną utratą danych bez możliwości wniesienia reklamacji.
Brak niezawodności usług oraz dostępu do infolinii i bezpośredniej pomocy technicznej właściwie dyskwalifikuje bezpłatne usługi hostingowe, jako podstawę infrastruktury dla witryn biznesowych. W ocenie Króla i Zdonka [2] bezpłatne usługi hostingowe mogą znaleźć zastosowanie jako swoisty „poligon doświadczalny” w projektach amatorskich i szkoleniowych.

Źródła
1Serwis ISBNews, Raport: Biznes Wartość polskiego rynku usług hostingowych sięga niemal 406 mln USD z dnia 24.11.2016 r. stooq.pl
2Król, K., Zdonek, D. (2017). Charakterystyka rynku usług hostingowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 102, 157-167. DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.102.13

Skip to content