Obserwacje: GiftOfSpeed – jakie są graniczne wartości pomiaru?

Obserwacje: GiftOfSpeed – jakie są graniczne wartości pomiaru?

Obserwacje: GiftOfSpeed – jakie są graniczne wartości pomiaru?

Z cyklu: Short Shot. Obserwacja pomiarów wydajności GiftOfSpeed pozwala wnioskować, że miejsce z jakiego jest wykonywany pomiar ma znaczenie.

Pomiar wydajności

Highlights: Pomiar jednostkowy nie dostarcza kluczowej informacji – jakie są graniczne wartości pomiaru?

Analiza wielkości wskaźników podobieństwa struktur mogłaby sugerować, że różnice w pomiarach wykonanych w różnym czasie były niewielkie (tab. 1). Trudno jej jednak bagatelizować. Pomiar jednostkowy nie dostarcza kluczowej informacji – jakie są graniczne wartości pomiaru („od do”), tj. minimum i maksimum danego pomiaru (rozpiętość)?

Tabela 1. Wartości wybranych wskaźników wydajności witryny X (pomiar wykonany przy pomocy GiftOfSpeed)

Test Location CONTENT VISIBLE (s) FULLY LOADED (s) OPTIMIZATION SCORE (%) SPEED SCORE (%)
Pomiar
1
Pomiar
2
Pomiar
1
Pomiar
2
Pomiar
1
Pomiar
2
Pomiar
1
Pomiar
2
New York 2,27 2,05 2,74 2,63 89,04 89,04 40,44 44,56
Toronto 2,41 2,50 2,83 3,24 89,04 89,04 37,84 36,24
Londyn 1,58 1,91 1,92 2,23 89,04 89,04 55,14 47,8
Frankfurt 1,38 1,72 1,93 2,21 89,04 89,04 60,26 52,08
San Francisco 2,71 2,74 3,53 3,45 89,04 89,04 32,63 32,11
Singapore 4,2 4,4 5,47 5,68 87,27 86,82 15,41 14,27
Amsterdam 1,72 2,07 2,76 2,49 89,04 89,04 51,88 44,17
Bangalore 3,14 2,68 4,71 3,32 87,27 88,59 26,1 33,13
Wskaźnik podobieństwa struktur 95,4 93,99 99,83 94,87

Najmniejsze wahania odnotowano w przypadku pomiaru wskaźnika OPTIMIZATION SCORE. Jego wartość utrzymywała się na poziomie 89,04% (skala 0-100%). Wskaźnik ten wynika z „akumulacji wyników wszystkich wskaźników wydajności pozyskiwanych podczas pomiaru GiftOfSpeed”. Z kolei największe wahania odnotowano w przypadku wskaźnika FULLY LOADED (pełne wczytanie witryny). Najmniej transparentny jest sposób estymacji wskaźnika SPEED SCORE, który stanowi „porównanie czasu wczytania w oknie przeglądarki fragmentu witryny widocznego dla użytkownika z wynikiem uzyskiwanym przez inne testowane strony”. Jest to miara względna, poglądowa.

Zatem – jaką wartość merytoryczną mają tak wykonane pomiary i w jaki sposób interpretować wartości poszczególnych wskaźników?

Testy potwierdzają tezę: rzeczywistych informacji na temat wydajności witryny dostarczy jedynie stały monitoring i pomiary wykonane w jednostce czasu.

Skip to content