Test narzędzi audytujących: 1&1 SEO Analyzer Tool

Test narzędzi audytujących: 1&1 SEO Analyzer Tool

Test narzędzi audytujących: 1&1 SEO Analyzer Tool

Nie tylko firma Hekko (serwery WWW, hosting) udostępnia narzędzie audytujące. Taka strategia ma wiele zalet, co potwierdziła także firma 1&1. Otóż również w portfelu 1&1 udostępniane jest narzędzie testujące — 1&1 SEO Checker (1&1 SEO Analyzer Tool).

rakieta

Narzędzie jest udostępniane bezpłatnie i umożliwia, jak przedstawił je wydawca, audyt stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych, z podziałem na onpage SEO, offpage SEO, social media SEO.

1&1 SEO Analyzer Tool nic nie wyróżnia

1&1 SEO Analyzer Tool niczym nie wyróżnia się spośród innych, tego typu narzędzi. Na wstępnie użytkownik traktowany jest podsumowaniem audytu w postaci syntetycznej noty końcowej oraz oceny słownej — „poorly optimized”, co odpowiada 61 punktom procentowym (ryc. 1). Oczywiście sposób w jaki wygenerowana została nota końcowa jest znany jedynie wydawcom aplikacji. Test widoczności witryny w wynikach wyszukiwania (Search Engine Visibility) nie jest specjalnie przydatny. Analiza treści też „nie powala” — informacja o tym, że 70% tytułów jest zbyt krótkich nie jest precyzyjna. Nie wskazuje bowiem, które z nich konkretnie wymagają poprawy. Test responsywności jest standardem. Podobnie w przypadku mediów społecznościowych. Narzędzie to jest zatem typowym „zabawkowym” audytem. Przydatna może być nota końcowa, lecz jedynie w testach ilościowych tj. wykonywanych w zbiorze witryn i z zastosowaniem wielu narzędzi testujących (tak pozyskane noty można znormalizować i sprowadzić do wspólnego mianownika).

Wynik 1and1
Rycina 1. Audyt 1&1: syntetyczna nota końcowa
Źródło: 1and1.com/seo-check

Czemu (komu) to ma służyć?

Można zaryzykować stwierdzenie, że aplikacja 1&1 SEO Analyzer Tool dostarcza więcej korzyści wydawcy niż odbiorcom (m.in. generuje wizyty na stronach 1&1, wywołuje dyskusję — to co w tej krótkiej nocie ma przecież miejsce…). A stwierdzenie, że cyt. „Dzięki raportowi SEO z 1&1 uzyskasz szybki i łatwy dostęp do wszystkich ważnych faktów związanych z widocznością Twojej strony w wyszukiwarkach” to lekka przesada. Audyt jest pobieżny, wykonywany w zawężonym zakresie i nie może stanowić podstawy do rzetelnej oceny stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek. Ponadto, nienachalnie, lecz po każdym teście pojawiają się dyskretnie wstawki promujące 'rankingCoach’, i promocji tego narzędzia, i oczywiście marki 1&1 służy udostępnienie narzędzia 1&1 SEO Analyzer Tool.

1&1 SEO Analyzer Tool, zasadniczo — jedynie ciekawostka.

Skip to content