Internet Archeology: Enter 99

Archeologia znajduje się obecnie w fazie eksperymentów z urządzeniami cyfrowymi i oprogramowaniem. Stopniowo przyjmuje je, jako wiodące narzędzia badawcze. Archeologia powinna w sposób inteligentny wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne, ponieważ mogą one zwiększyć jej potencjał w XXI wieku.