Miary syntetyczne — ile znaków powinny mieć title i description?

Miary syntetyczne — jak długi powinien być opis title? Najczęściej wydawane są rekomendacje dla długości tytułu (znacznik meta title) i opisu strony (znacznik meta description). Wydawcy aplikacji testujących są zgodni – tytuł witryny powinien mieć nie mniej niż 10 i …

Cykl: wskaźniki jakości — Text to HTML Ratio…

Cykl: wskaźniki jakości — Text to HTML Ratio… Kolejnym wskaźnikiem, który może stanowić punkt odniesienia w procesie optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych jest wskaźnik THR — Text to HTML Ratio (text-to-code ratio), zwany także Code to Text Ratio. Wskaźnik Text …