Czym mierzyć wydajność witryny internetowej?

Czym mierzyć wydajność witryny internetowej?

Jak interpretować pomiar wydajności witryny internetowej?

Jednym z parametrów efektywności witryny internetowej jest wydajność, rozumiana jako szybkość wczytywania witryny w oknie przeglądarki. Jest to jeden z atrybutów, którego bezrefleksyjny pomiar może wprowadzić w błąd. Czym zatem mierzyć wydajność witryny i jak interpretować wynik pomiaru?

Czym mierzyć wydajność witryny internetowej?

Efektywność witryn internetowych rozpatrywana jest na wielu płaszczyznach — technicznej, sprzedażowej; zasadniczo – konwersji celu [zob. Król 20171], i wyrażana jest poprzez liczne parametry. Jednym z nich jest wydajność, rozumiana jako szybkość wczytywania witryny w oknie przeglądarki internetowej. Jest to jeden z atrybutów, którego bezrefleksyjny pomiar może wprowadzić w błąd, bowiem 2:

trudno analizować wydajność witryny w oderwaniu od ogólnego stopnia jej optymalizacji i jakości w ogóle.

Czym zatem mierzyć wydajność witryny i jak interpretować pomiar? Byli i tacy, którzy mierzyli wydajność witryny przy pomocy stopera w godzinach nocnych. Jest to jakaś metoda, choć przy liczbie dostępnych obecnie aplikacji automatyzujących testy, wydaje się być kuriozalna.

Google PageSpeed Insights

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi pomiaru wydajności witryn jest aplikacja Google PageSpeed Insights (PSI). W teście PageSpeed Insights każda witryna otrzymuje punkty związane z jej wydajnością na urządzeniach typu desktop i mobile [zob. Król 20153]. Wynik testu plasuje się w skali od 0 do 100 punktów. Ocena na poziomie co najmniej 85 punktów oznacza, że testowana strona działa relatywnie dobrze, jednak jej wybrane parametry można zoptymalizować. Prawdziwą wartością testu jest raport końcowy, który przedstawia szereg podpowiedzi związanych z optymalizacją wybranych atrybutów witryny. Wprowadzenie zalecanych poprawek może wpłynąć korzystnie na jej wydajność. Do alternatywnych narzędzi można zaliczyć np.

  • Pingdom Website Speed Test (zwraca wyniki pomiarów w zakresie m.in.: load time, page size, requests) lub
  • Webspeed Intensys [zob. Król i Zdonek 2017]4.

Wszystkie te narzędzia mają jedną istotną zaletę — brak limitu testów. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonywać pomiary w zbiorze witryn. Zresztą zalecana jest walidacja krzyżowa — pomiar wydajności wykonany przy użyciu co najmniej dwóch narzędzi testujących, a następnie porównanie wyników.

Pomiar wydajności witryny może okazać się mylący

SEO

Przykładowo wydajność witryny X według testu PSI w teście mobile wyniosła 34/100pkt, podczas gdy wydajność witryny Y wyniosła w tym samym teście 90/100pkt. Witryna Y szybciej wczytuje się na urządzeniach mobilnych. Czy oznacza to, że jej jakość jest lepsza? A może jest ona wykonana lepiej technicznie (zoptymalizowana)? Gdy kurtyna opadła okazało się, że witryna Y to statyczna wizytówka, bez funkcjonalności, zarządzana przy pomocy klienta FTP, a witryna X to responsywny, funkcjonalny i interaktywny CMS. Nie można zatem interpretować pomiaru wydajności witryny w oderwaniu od jej pozostałych atrybutów.

Wydajność jest jednym z wyznaczników użyteczności

Wynik testu jest zatem jednoznaczny: witryna Y w teście PSI mobile — wydajność TAK, wygoda (użyteczność) NIE; witryna X w teście PSI mobile — wydajność NIE, wygoda TAK. Jednym z mankamentów obecnych witryn (responsywnych, multimedialnych, interaktywnych, rozbudowanych systemów CMS) jest wydajność. Może to stanowić pewien argument w debacie nad wyborem pomiędzy witryną mobilną a responsywną (RWD, AWD). Jest to jednak odrębny temat.

Wydajność witryn internetowych — ze stoperem w ręku…

Nawet kilkusekundowe opóźnienie wystarczy, aby wywołać negatywne odczucia u użytkowników witryny. Świadczą o tym statystyki…

 

Literatura
1Król, K. (2017). Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych — Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 33-40. DOI: 10.15576/PDGR/2017.2.33
2Król, K. (2017). Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(3), 33-43. DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.19
3Król, K. (2015). Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 5-23. DOI: 10.15576/PDGR/2015.4.5
4Król, K., Zdonek, D. (2017). Jakość witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych małopolski według wybranych miar syntetycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 102, 169-177.

One comment

  1. Artykuł zwraca uwagę na ważny aspekt w efektywności witryn jakim jest wydajność. Artykuł ciekawy, zwięzły i na temat, przykład pomaga zrozumieć interpretacje wyników jakie uzyskujemy, co jest bardzo pomocne dla osób, które dopiero zapoznają się z tematem. Zabrakło natomiast krótkiej notatki na temat badań użytkowników w stosunku do czasu oczekiwania, co mogłoby pomóc zrozumieć jak ważna jest wydajność i po jakim czasie tracimy użytkownika witryny, kiedy on musi czekać na załadowanie się strony. Narzędzie do pomiaru wydajności Google PageSpeed Insights opisane w artykule jest dobrym wyborem, daje jasne i przejrzyste komunikaty co należałoby poprawić. Artykuł bardzo pomocny!

    Wiesiolek_Sylwia

Comments are closed.

Skip to content