Co różni język programowania od języka znaczników?

Pewnego razu grupa uczniów zwróciła nauczycielowi uwagę, że wplatanie w ich przedmiot „programowania” nie jest dobrym pomysłem bowiem nie czują się oni do tego przygotowani (na wcześniejszym etapie kształcenia). Mianem „programowania” uczniowie określili wykorzystanie HTML i CSS do utworzenia prostych wizualizacji danych. Zarzut ten był jednak chybiony. HTML nie jest językiem programowania. Czym jest zatem HTML?

Języki programowania

HTML (HyperText Markup Language) to hipertekstowy język znaczników. Jest on powszechnie wykorzystywany do tworzenia dokumentów hipertekstowych tj. takich, które są ze sobą powiązane hiperłączami (linkami). Przy pomocy HTML tworzona jest struktura dokumentu złożona z elementów (liniowych, blokowych). Dokument hipertekstowy oprócz tekstu zawiera także znaczniki, które ten tekst opisują (oznaczają), np. określają rolę, znaczenie lub formatowanie danego tekstu w dokumencie.

HTML nie jest językiem programowania

Języki programowania umożliwiają tworzenie programów komputerowych, których zadaniem jest przetwarzanie danych, wykonywanie obliczeń i algorytmów oraz kontrolowanie (obsługa) zewnętrznych urządzeń. Języki programowania różnią się m.in. składnią, semantyką oraz bibliotekami. Języki, w których nie da się realizować obliczeń, w tym języki znaczników, nie są uznawane za języki programowania. HTML jest zatem językiem znaczników, podczas gdy np. powszechnie wykorzystywane przy tworzeniu witryn internetowych — PHP i JavaScript są językami programowania.

Więcej o językach programowania:
Domka P., Łokińska M. (2010). Programowanie strukturalne i obiektowe. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *