Cykl: wskaźniki jakości — authority scores…

Cykl: wskaźniki jakości — authority scores…

Cykl: wskaźniki jakości — authority scores…

Wskaźniki autorytetu domeny (odnoszące się do całej witryny), jak i autorytetu witryny (odnoszące się do konkretnej strony) są wyliczane na podstawie analizy liczby i jakości linków (przychodzących, wychodzących, ich lokalizacji, otoczenia…). Zasadniczo sprowadza się to do oceny witryny, z której pochodzą linki i sposobu ich zamieszczenia (sposobu linkowania). Pomimo usilnych tłumaczeń ze strony MOZ, Majectic i innych „magików” czym są te miary, sposób w jaki są estymowane nie jest do końca jasny…

Wskaźniki jakości

1. Page Authority

Page Authority (PA) to wskaźnik z przedział od 0 do 100 punktów opracowany i rozpowszechniany przez Moz (ryc. 1). Stanowi on swoistą prognozę tego, jak wysoko zostanie uplasowana dana witryna w wynikach wyszukiwania Google (SERP). Wskaźnik Page Authority jest obliczany na podstawie danych z indeksu internetowego Mozscape i obejmuje wartości MozRank, MozTrust oraz dziesiątki innych czynników (łącznie ponad 40). Page Authority jest naliczany w skali logarytmicznej. Oznacza to, że znacznie łatwiej jest zwiększyć jego wartość z 20 do 30, niż z 70 do 80. Ze względu na sposób obliczania Page Authority powinien być traktowany jako miara porównawcza, a nie bezwzględna. Obserwacja i analiza witryn, które mają wysoki autorytet może być pomocna przy optymalizacji innych. Miara ta jest zatem przydatna podczas określania, które strony mogą mieć większą moc lub lepsze profile linków niż inne. Page Authority opiera się na jakości linków, zatem każda próba zwiększenia jego wartości będzie wymagać optymalizacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych linków.

Open Site ExplorerRycina 1. Moz Page Authority
Źródło: Open Site Explorer

Wskaźniki Page Authority i Domain Authority pokazują, jak konkurencyjna może być dana witryna w wynikach wyszukiwania Google. Ich wartość można poznać przy pomocy aplikacji Open Site Explorer.

2. Domain Authority

Domain Authority (DA) to wskaźnik rankingowy opracowany przez Moz (ryc. 2). Wskaźnik wyrażany jest w skali od 0 do 100 punktów, przy czym im wyższa jego wartość tym większa zdolność domeny do rangowania (większy potencjał osiągnięcia wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania). Wskaźnik Domain Authority jest naliczany w stosunku do całych domen lub subdomen na podstawie m.in. oceny domen linkujących (z których przychodzą linki), łącznej liczby linków i wartości wskaźników MozRank i MozTrust. Domain Authority może być wykorzystany do porównywania witryn internetowych lub śledzenia „siły rankingu” witryny internetowej w czasie. Ogólnie rzecz ujmując, witryny z dużą liczbą wysokiej jakości linków zewnętrznych znajdują się w górnej części skali Domain Authority, podczas gdy witryny z mniejszą liczbą linków przychodzących mogą mieć znacznie niższą wartość DA.

Moz Domain AuthorityRycina 2. Moz Domain Authority
Źródło: ZadroWeb SEO Auditor

3. MozRank i MozTrust

MozRank i MozTrust to jedne z najbardziej popularnych wskaźników autorytet witryny internetowej. MozRank i MozTrust to wskaźniki opracowane przez Moz. MozRank jest estymowany w oparciu o analizę liczby i jakości linków, choć istotniejsza jest jakość linków przychodzących, czyli tak naprawdę siła i autorytet (jakość) witryny (domeny) odsyłającej. Wskaźnik MozRank plasowany jest w przedziale od 0 do 10 punktów. Przeciętna witryna osiąga 3 punkty w skali MozRank. Z kolei MozTrust określa stopień w jakim dana witryna jest powiązana z witrynami w domenach zaufanych np. edu i gov. Im więcej linków przychodzących z domen edu i gov tym większa wartość MozTrust.

4. Trust Flow, Citation Flow

Wskaźniki Trust i Citation Flow zostały stworzone przez Majestic. Oba wskaźniki są algorytmiczną kalkulacją w skali od 0 do 100. Trust Flow określa stopień powiązania danej strony z najbardziej zaufanymi witrynami. Trust Flow to stymulanta. Pożądana jest jego jak największa wartość. Najbardziej wartościowe strony osiągają wartość Trust Flow rzędu 70-100 jednostek. Z kolei Citation Flow jest związany z oceną liczby i jakości linków przychodzących.

Opisane wskaźniki należą do grona najbardziej popularnych „miar stopnia optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych” (ang. SEO metrics). Mają wartość techniczną, inżynierską, projektową. Mogą być pomocne dla specjalistów z branży marketingu internetowego i służyć jako jeden z parametrów charakteryzujących stopień optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych.

Okiem obserwatora: coraz to nowe wskaźniki pojawiają się jak grzyby po deszczu. Podobnie zresztą jak aplikacje testujące witryny z zakresu SEO, czy też wyliczające te wskaźniki. Rynek się rozrasta – pojawiają się nowi gracze. Jest coraz więcej płatnych szkoleń z zakresu SEO – można zaryzykować stwierdzenie, że szkolenia z marketingu internetowego to mniej wymagająca działalność niż sam marketing (prostsza, nie trzeba tak walczyć o wynik, klient mniej wymagający). Są zatem trzy zasadnicze pola aktywności z zakresu SEO: szkolenia SEO, „żywe SEO” i narzędzia SEO. Wskaźniki są tworzone przez podmioty, które działają na rynku narzędzi SEO. Podmioty te obsługują rynek szkoleń i żywego SEO. Optymalizacja wymaga narzędzi. Aby szkolić należy znać narzędzia (i ewentualnie praktykować SEO). Aby sprzedawać narzędzia należy praktykować SEO. Jest to ze sobą powiązane. To zabawne, że każda nowa firma na rynku, świadcząca usługi z zakresu marketingu internetowego i SEO udostępnia serię aplikacji testujących (zob. Neil Patel SEO Analyzer). To w końcu sprawdzony sposób pozyskiwania ruchu, absorbowania użytkownika i budowania marki.

Powoli robi się ciasno (ciasto).

Skip to content