Browser extensions. Ze wskazaniem na Lighthouse…

Browser extensions. Ze wskazaniem na Lighthouse…

Test narzędzi: browser extensions…

W audytach SEO wskazane jest zastosowanie narzędzi autoryzowanych, ponieważ dają one większą pewność co do jakości pomiaru oraz przeważnie towarzyszy im dokumentacja zawierająca charakterystyki miar i sposób ich naliczania. Jednym z narzędzi udostępnianych bezpłatnie (open-source) i autoryzowanych przez Google jest komponent przeglądarki o wdzięcznej nazwie: Lighthouse (ryc. 1).

Google Lighthouse Rycina 1. Lighthouse
Źródło: Lighthouse, Tools for Web Developers

Spośród narzędzi udostępnianych nieodpłatnie, które umożliwiają przeprowadzenie audytu SEO, wyróżnić można te autoryzowane, o znanym i renomowanym wydawcy np. Google, oraz udostępniane przez różnorakie mniejsze podmioty działające przeważnie komercyjnie. W przypadku tych drugich aplikacje są zwykle tworzone z wykorzystaniem zewnętrznych usług implementowanych przy pomocy interfejsów programistycznych API. Test wydajności stanowiący moduł danej aplikacji może być w rzeczywistości testem PageSpeed Insights.

SEO

Lighthouse

Narzędzie Lighthouse jest wywoływane z paska narzędzi przeglądarki Google Chrome. Testy, po wcześniejszym określeniu ich zakresu, są przeprowadzane w oknie przeglądarki, a na wynik końcowy należy chwilę poczekać.
Audyt przeprowadzany jest w kilku zasadniczych płaszczyznach, w tym wydajności, dostępności i atrybutów SEO. Wyniki testów prezentowane są w formie noty punktowej w skali od 0 do 100 jednostek (ryc. 2).

Google Lighthouse Rycina 2. Prezentacja wyników audytu Lighthouse
Źródło: Lighthouse, Tools for Web Developers

Przydatność, użyteczność, uniwersalność

Analiza prezentacji wyników audytu pozwala wnioskować, na co Google zwraca szczególną uwagę – w pierwszej kolejności wyświetlane są wyniki pomiaru wydajności, rozłożone na czynniki pierwsze, ze wskazaniem punktów newralgicznych wymagających poprawy, następnie wyniki testów Progressive Web App (test zgodności z wytycznymi technologii PWA) i dostępności (zob. WCAG).
Zasadniczo testy koncentrują się na wydajności (użyteczność primo), dostosowaniu do urządzeń mobilnych (użyteczność secondo) i dostępności (użyteczność terzo). Nie zapominajmy o stopniu zoptymalizowania dla wyszukiwarek, lecz to powinno wynikać z poprzednich. Wydajna mobilność – to nic innego jak uniwersalność!
Przydatność, użyteczność, uniwersalność, bez względu na rodzaj urządzenia.

iwebchk tool

Zasadniczo funkcjonalność komponentu iwebchk: SEO Audit and Website Analysis Tools (Mozilla addons), sprowadza się do wywołania testu SEO w nowej karcie przeglądarki internetowej. Sam audyt przedstawia się standardowo i nie wyróżnia go nic specjalnego. Test podsumowuje syntetyczna nota punktowa SEO Score, wyrażona w skali od 0 do 100 punktów procentowych, a także „lista priorytetów”, tj. atrybutów witryny, które wymagają niezwłocznej poprawy.

Aplikacja nie jest doskonała. W trakcie testów mogą przydarzyć się pewne „anomalia” (ryc. 3). Nie mniej jednak raport SEO jest generowany sprawnie. Jest też prezentowany w zwięzły sposób. Narzędzie pozwala szybko zweryfikować główne atrybuty witryny, jednak nie dostarcza informacji o jej komponentach składowych. Plugin pozwala uruchomić test jednym kliknięciem.

Rycina 3. „Anomalia testu iwebchk”. Pasek postępu wymknął się spod kontroli
Źródło: iwebchk tool

A może SEOquake?

W alternatywie pozostaje SEOquake (Mozilla addons). Komponent jest skojarzony z aplikacją SEMrush. Na uwagę zasługuje rozszerzenie analizy o dane dostępne w cyfrowym archiwum Internet Archive: Wayback Machine, co nie jest powszechne. Wyniki audytu są prezentowane w niezależnym oknie. Możliwe jest także przełączenie się na kartę przeglądarki. Apetyt wzbudza estymacja statystyk użytkowania, jednak są one niedostępne w przypadku witryn, które odnotowują relatywnie niewielką liczbę odwiedzin (mniej niż tysiąc unikalnych wizyt miesięcznie).

WooRank Score

Do dyspozycji jest także komponent „SEO & Website Analysis” (Mozilla addons). Wyniki audytu są prezentowane w oknie komponentu. Audyt witryny podsumowuje WooRank Score. WooRank Score to kolejna nota punktowa (w skali 100-punktowej) oddająca w sposób syntetyczny stopień optymalizacji witryny dla wyszukiwarek internetowych według algorytmu testującego WooRank (ryc. 4). WooRank Score oddaje efektywność marketingu internetowego w momencie pomiaru. W jaki sposób jest obliczany? Na stronie internetowej „Everything About the WooRank Score” można zapoznać się jedynie z absolutnie podstawowym opisem atrybutów wskaźnika.

Rycina 4. WooRank Score
Źródło: WooRank

Na uwagę zasługuje identyfikacja komponentów składowych witryny (ryc. 5).

Rycina 5. Identyfikacja komponentów składowych witryny
Źródło: WooRank

Zaletą komponentów jest ich użyteczność. Jedno kliknięcie jest często wystarczające aby pozyskać wartości pomiaru podstawowych atrybutów witryny.

Źródło: Lighthouse, Tools for Web Developers, developers.google.com/web/tools/lighthouse/ (dostęp: 13.04.2018).

Skip to content