Ze wskazaniem na Lighthouse

Test narzędzi: Lighthouse

W audytach SEO wskazane jest zastosowanie narzędzi autoryzowanych ponieważ dają one większą pewność co do jakości pomiaru oraz przeważnie towarzyszy im dokumentacja zawierająca charakterystyki miar i sposób ich naliczania. Jednym z narzędzi udostępnianych bezpłatnie (open-source) i autoryzowanych przez Google jest komponent przeglądarki o wdzięcznej nazwie: Lighthouse (ryc. 1).

Google Lighthouse Rycina 1. Lighthouse
Źródło: Lighthouse, Tools for Web Developers

Spośród narzędzi udostępnianych nieodpłatnie, które umożliwiają przeprowadzenie audytu SEO wyróżnić można te autoryzowane, o znanym i renomowanym wydawcy np. Google, oraz udostępniane przez różnorakie mniejsze podmioty działające przeważnie komercyjnie. W przypadku tych drugich aplikacje są zwykle tworzone z wykorzystaniem zewnętrznych usług implementowanych przy pomocy interfejsów programistycznych API. Test wydajności stanowiący moduł danej aplikacji może być w rzeczywistości testem PageSpeed Insights.

SEO

Lighthouse

Narzędzie Lighthouse jest wywoływane z paska narzędzi przeglądarki Google Chrome. Testy, po wcześniejszym określeniu ich zakresu, są przeprowadzane w oknie przeglądarki, a na wynik końcowy należy chwilę poczekać.
Audyt przeprowadzany jest w kilku zasadniczych płaszczyznach, w tym wydajności, dostępności i atrybutów SEO. Wyniki testów prezentowane są w formie noty punktowej w skali od 0 do 100 jednostek (ryc. 2).

Google Lighthouse Rycina 2. Prezentacja wyników audytu Lighthouse
Źródło: Lighthouse, Tools for Web Developers

Przydatność, użyteczność, uniwersalność

Analiza prezentacji wyników audytu pozwala wnioskować na co Google zwraca szczególną uwagę – w pierwszej kolejności wyświetlane są wyniki pomiaru wydajności, rozłożone na czynniki pierwsze, ze wskazaniem punktów newralgicznych wymagających poprawy, następnie wyniki testów Progressive Web App (test zgodności z wytycznymi technologii PWA) i dostępności (zob. WCAG).
Zasadniczo testy koncentrują się na wydajności (użyteczność primo), dostosowaniu do urządzeń mobilnych (użyteczność secondo) i dostępności (użyteczność terzo). Nie zapominajmy o stopniu zoptymalizowania dla wyszukiwarek, lecz to powinno wynikać z poprzednich. Wydajna mobilność – to nic innego jak uniwersalność!
Przydatność, użyteczność, uniwersalność, bez względu na rodzaj urządzenia.

Źródło: Lighthouse, Tools for Web Developers, developers.google.com/web/tools/lighthouse/ (dostęp: 13.04.2018).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *