Internetowe rekomendacje, sok (moc) z linków i… wotum zaufania

Internetowe rekomendacje, sok (moc) z linków i… wotum zaufania

Internetowe rekomendacje, sok (moc) z linków i… wotum zaufania

O tym, na którym miejscu wyświetlony zostanie adres witryny w wynikach wyszukiwania decyduje wiele czynników. Zaliczają się do nich także liczba i jakość linków przychodzących. Więcej o wartości linków, „soku z linków” (Link Juice) oraz internetowych rekomendacjach…

link

Liczba i jakość linków przychodzących to jedne z podstawowych parametrów, które pozwalają określić popularność witryny w Internecie. Każdy link przychodzący pozyskany w sposób naturalny stanowi rodzaj rekomendacji. Linki (hiperłącza, hyperlinks), zwane też odnośnikami lub odsyłaczami, można podzielić na: (1) przychodzące (zewnętrzne, pochodzące z innych witryn); (2) wychodzące (odsyłające do innych witryn) oraz (3) wewnętrzne (pomiędzy stronami danej witryny). Wyróżnia się także linki tekstowe i graficzne, „naturalne” i reklamowe (kupione). Ponadto linki mogą być „dobre”, tj. takie, które stanowią formę rekomendacji i mogą mieć wpływ na wzrost widoczności witryny w wynikach wyszukiwania oraz „złe” (tzw. linki ryzykujące karę), które mogą oddziaływać negatywnie[1].

Ze słownika:
(1) linki przychodzące (inbound links – an incoming hyperlink from enother webpage), inaczej: backlinks lub incoming link to rodzaj internetowej rekomendacji. Są to linki polecające daną witrynę internetową (witryna polecana, the referent) pochodzące z witryn odsyłających (witryn polecających, the referrer). Inbound links zaliczają się do linków zewnętrznych (external links). Witryny polecane przyjmują Link Juice. Backlinks stanowią swoiste „wotum zaufania” od jednej strony dla innej (vote of confidence) [from other website (the referrer) to another web resource (the referent)]. Budowanie portfela linków przychodzących stanowi podstawę działań SEO (building backlinks is at the heart of off-site SEO*).
(1a) backlink profile — profil (portfel) linków przychodzących, charakteryzuje go liczba i jakość linków, ze szczególnym wskazaniem na jakość.
(2) linki wychodzące (outbound links) to linki polecające, rekomendacja dla innej witryny. Link wychodzący przekazuje Link Juice.
(3) linki wewnętrzne (internal links**) to linki pomiędzy stronami jednej i tej samej witryny.

Link Juice czyli „sok z linków”

Link Juice to alternatywne (potoczne, żargonowe, nietechniczne) określenie dla „kapitał linku” (link equity), które określa tak naprawdę kapitał witryny odsyłającej. Za twórcę terminu Link Juice uznawany jest Greg Boser (SEO specialist).

sok

Jeśli witryna cieszy się dużym autorytetem (ma dobrą reputację), tj. posiada m.in. dużą liczbę odwiedzin i linków przychodzących, to ma więcej Link Juice do przekazania. Link Juice określa „moc SEO” (wartość SEO, wartość linków przychodzących), którą przekazuje witryna odsyłająca w postaci (back)linków do strony docelowej. Określenie to opiera się na założeniu, że niektóre linki przekazują wartość i autorytet z jednej strony na drugą. Linki „przekazujące kapitał” to jeden z wielu sygnałów, które wykorzystują wyszukiwarki przy ustaleniu rankingów SERP*. Ilość przekazywanego Link Juice zależy od kapitału SEO jaki posiada witryna odsyłająca (linkująca) i liczby polecanych przez nią witryn.

Audyt linków przychodzących

Istnieje wiele aplikacji internetowych, które wyszukują i oceniają linki przychodzące do danej witryny. Wybrane z nich są dostępne bezpłatnie, jednak praktyka pokazuje, że tylko w ograniczonym zakresie.

audyt SEO

1. Backlink Tool / Links checker

Aplikacja Backlink Tool udostępnia dwie opcje audytu linków – prowadzących do witryny głównej (This page) lub do wszystkich stron serwisu (All pages on this domain). Wyniki są prezentowane w formie statystyk ogólnych oraz listy szczegółowej, która zawiera m.in. adres URL witryny odsyłającej (URL from), anchor text, status (nofollow, follow) i adres docelowy (URL to, landing page). Aplikacja udostępniana jest w wersji freemium. Dostęp do pełnego raportu jest możliwy za pośrednictwem serwisu Ahrefs (narzędzie płatne). Anchor text to tekst objęty linkiem (znajdujący się pomiędzy znacznikami odnośnika hipertekstowego). Według Moz: Anchor Text to widoczny, klikalny tekst w hiperłączu.

2. Monitor Backlinks

Wyniki testów aplikacji Monitor Backlinks (Free Backlink Checker SEO Tool) są dostępne po utworzeniu konta użytkownika. Aplikacja jest udostępniana w wersji triall. Prezentacja wyników, również w tym przypadku, przyjmuje postać statystyk ogólnych, po których następuje prezentacja listy szczegółowej. Zawiera ona m.in. informacje o sile linku, jego statusie i anchor text.

3. Inbound Link Checker

Aplikacja Inbound Link Checker zwraca informację o liczbie linków przychodzących i liczbie domen linków przychodzących. Wyszczególnia także liczbę linków przychodzących z domen ‘gov’ oraz ‘edu’, które mogą mieć większy autorytet, przez co mogą przekazywać więcej Link Juice (link equity). W ofercie freemium dostępny jest wykaz 100 linków przychodzących. Dostęp do kolejnych wymaga opłaty.

4. OpenLinkProfiler

Aplikacja OpenLinkProfiler oprócz standardowych funkcjonalności dostarcza informację o dacie kiedy dany link został odnotowany przez roboty aplikacji. Data ta może być inna od daty zamieszczenia linku na stronie linkującej (URL from). Ponadto tworzy graficzne statystyki aktywności pozyskiwania linków w czasie. Aplikacja podaje także wartość wskaźnika wpływu dla poszczególnych linków (Link Influence Score, LIS). Wskaźnik LIS określa wartość linków przychodzących. Jest obliczany na podstawie analizy ich jakości i liczby. Im wyższa jakość linków przychodzących tym wyższy LIS (skala od 0-100%). Im wyższy LIS, tym bardziej prawdopodobne jest, że dany (back)link ma pozytywny wpływ na miejsce witryny w wynikach wyszukiwania, przy czym niska wartość LIS nie musi świadczyć o tym, że dany (back)link jest zły. Link Influence Score wskazuje ile Link Juice ma do przekazania witryna.

Jedną z najlepszych i najbardziej znanych alternatyw dla aplikacji internetowych jest aplikacja typu desktopSEO SpyGlass. Wersja bezpłatna (free licence) pozwala kompleksowo przeanalizować linki przychodzące. Ale o tym musicie się przekonać sami…

 

Źródła
1 Król, K. (2017). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90), 27-39.
* Link equity (Moz Academy — SEO Learning Center)
** Internal links (Moz Academy — SEO Learning Center)

Skip to content