To narzędzie jednocześnie cieszy oko i zasmuca…

To narzędzie jednocześnie cieszy oko i zasmuca…

To narzędzie jednocześnie cieszy oko i zasmuca…

Sitecheker* „cieszy oko” i jednocześnie „zasmuca”, kiedy to na oczach użytkownika odejmowane są punkciki przyznane wcześniej w kredycie. Odejmowane są z powodu coraz to nowych błędów i ostrzeżeń identyfikowanych podczas audytu SEO. Tym samym ze 100 punktów może pozostać niewiele lub zero…

hand

Sitecheker to narzędzie przeprowadzające audyt SEO w sposób zautomatyzowany. Page Score to nota końcowa, która opisuje w syntetyczny sposób jakość witryny, oczywiście według algorytmu Sitecheker (ryc. 1). W trakcie audytu wskazywane są (wytykane są) błędy krytyczne i ostrzeżenia. Wynik audytu w formie PDF jest dostępny jedynie dla użytkowników skłonnych zainwestować środki w jedną z wersji: Beginner, Basic lub Pro**. Specjalne (?) udogodnienia są wszakże domeną usług płatnych.

sitechecker Rycina 1. Nota końcowa Page Score (zrzut ekranu)
Źródło: Sitecheker

* Free On Page SEO Checker, for beginners in SEO, plan limitowany — 300 audits per month. Wersja „free” ma oczywiście zachęcić do zakupu pakietu o większych możliwościach.
** Jest to powszechna praktyka; tę niedogodność można w pewnym stopniu załagodzić poprzez wydruk strony do PDF.

Wydajność ma znaczenie!

Wersja bezpłatna udostępnia przyzwoity pakiet testów, jednak są to testy standardowe, obejmujące weryfikację poprawności nagłówków i opisów, testy wydajności, czy też audyt linków — w podstawowym zakresie. Całość zgrabnie opakowana i przyjazna dla oka. Można odnieść wrażenie, że istotnym składnikiem audytu jest pomiar wydajności wykonywany z wykorzystaniem komponentu Google Page Speed. Co za tym przemawia? Otóż przeprowadzając wielokrotnie testy witryny HomeProject.pl wyniki audytu plasowane były w przedziale od 7 do 14 punktów, odpowiednio: 7, 11, 13, 14, 7, 11 (pkt). Liczba błędów krytycznych i ostrzeżeń pozostawała niezmienna. To atrybuty stałe. Zmienna była wydajność, której pomiar wyrażany jest wskaźnikiem Google Page Speed Score. Podczas testów wskaźnik ten przyjmował różne wartości. Zatem wydajność w dużym stopniu wpływała na wynik końcowy. Świadczy to też o tym, że wydajność witryny nie jest atrybutem stałym i może przyjmować różne wartości w zależności od okoliczności pomiaru. Pomiar jednostkowy ma jedynie wartość poglądową (wartość „zabawkową”?).

Coś innego?

Alternatywą o bardzo zbliżonych możliwościach jest aplikacja Seobility. Aplikacja, podobnie jak poprzednia, rozkłada witrynę na czynniki pierwsze, według przyjętego klucza. Wynik końcowy przyjmuje postać syntetycznej noty, plasowanej w przedziale od 0 do 100 punktów procentowych. Testy są bezpłatne i dostępne bez rejestracji konta użytkownika (The SEO Checker is completely free and does not require a registration). Również w tym przypadku zapisanie wyników w pliku PDF jest zarezerwowane dla wersji płatnych (PDF Export Premium plans only).

Seobility Rycina 2. Noty końcowe Seobility (zrzut ekranu)
Źródło: Seobility

Aplikacje z rodziny — SEO checker; analyzer; tool — mają wiele cech wspólnych. Powstają jak grzyby po deszczu. Są jak „klony w różnorakim przebraniu”. Bywają przydatne i zjawiskowe, choć to „branżowe zabawki”. Wersje bezpłatne to taki rodzaj swoistych, „internetowych przedstawicieli handlowych”…

Skip to content