Czy twoja strona cierpi na zgniliznę linków? Zwisające linki i rozpad linków…

Czy twoja strona cierpi na zgniliznę linków? Zwisające linki i rozpad linków…

Czy twoja strona cierpi na zgniliznę linków? Zwisające linki i rozpad linków…

Zgnilizna linków — to brzmi poważnie. Objawy zgnilizny mogą być niepozorne, a choroba może postępować powoli. Czy twoja witryna jest szrotowiskiem linków pełnym ślepych zaułków? Zagrożenie dotyczy każdej witryny. Brak higieny linków oznacza zgniliznę!

link rot

Słowa kluczowe: martwe linki, zerwane linki, zwisające linki, popsute linki, zgnilizna linków, sok z linków, zdrowe adresy URL, rozpad linków, linki donikąd
Keywords: dead link, broken links, dangling link, link rot, link juice, healthy URLs, link decay, links to nowhere

Podróż donikąd…

Powszechnie wykonywane są analizy linków przychodzących (backlinks). Budowa „zaplecza linków” (link building) ma istotne znaczenie w marketingu internetowym. Powinna być poprzedzona weryfikacją linków przychodzących pod kątem ich liczby i pochodzenia (potencjalnej wartości), atrybutów, a także skuteczności (w generowaniu ruchu) [1]. Częstym błędem jest pomijanie optymalizacji linków wewnętrznych. Linkowanie wewnętrzne kształtuje strukturę powiązań pomiędzy poszczególnymi częściami witryny. Lecz jeszcze częstszym — pomijanie analizy linków wychodzących. Linki wychodzące, które są „uszkodzone” (broken links, dead links) prowadzą donikąd… Podróży donikąd towarzyszy zwykle rozczarowanie. Wpływa to negatywnie na wrażenia użytkownika UX.

hyperlink

Jedno wielkie szrotowisko linków

Zasoby Internetu ulegają ciągłym zmianom. Witryny są modernizowane. Nowe zasoby są publikowane, inne usuwane. Efemeryczność i zmienność zasobów, często dynamicznie postępujące, sprawiają, że zmienia się struktura sieci. Adresy internetowe, które jeszcze wczoraj prowadziły do przydatnych zasobów, dziś mogą być nieaktualne (permanently unavailable). Jest to proces naturalny i przebiega bardziej w modelu ewolucyjnym, niż rewolucyjnym. Wskazują na to wyniki badań [3] — „Przebadano 14 489 unikalnych stron internetowych znajdujących się w streszczeniach w indeksie cytowań Thomson Reuters Web of Science, opublikowanym w latach 1996-2010, i ustalono, że średnia długości życia tych stron wyniosła 9,3 roku, a jedynie 62% z nich zostało zarchiwizowanych”.
Według innych badań [4]: „Źródła internetowe, na które powoływano się przy pomocy linków, w wielu przypadkach już nie istniały. Ponad 70% adresów URL podanych w artykułach opublikowanych w Harvard Law Review i innych czasopismach naukowych oraz około 50% adresów URL obecnych w opiniach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych nie prowadzi (nie linkuje) do pierwotnie cytowanych informacji”.

To naturalne, że w drodze ewolucji sieci zdrowe adresy URL przestają działać kilka lat po pojawieniu się w Internecie.

Rozpad linków (link decay)

Produkty rozpadu adresu URL przyjmują różną postać [2]:
1) prawdziwie niedziałające linki (truly dead links). Martwe linki (ślepe linki) są łatwe do zaobserwowania i odnotowania. Towarzyszy im komunikat o błędzie — an HTTP error code (The 404 „Not Found” response).
2) strona „zniknęła” lecz witryna istnieje nadal (page gone, site lives on). Wiele witryn korzysta ze strony „Nie znaleziono”, która zwraca poprawny (200) kod statusu HTTP. Witryna docelowa usunęła jedną ze stron (powodując błąd 404). Witryny bywają permanentnie modernizowane (zobacz revolutionary site redesign approach). Może to mieć daleko posunięte konsekwencje.
3) przekierowanie dla twojej wygody (redirected for your convenience). Niektóre witryny przekierowują swój ruch z martwego łącza na stronę docelową, która według wydawcy będzie przydatna dla użytkownika lub dla wydawcy (lub jedno i drugie).
4) martwe domeny (dead domains). Kiedy umiera cała domena (właściciel rezygnuje z domeny, nie opłaca abonamentu), często kończy jako strona wypełniona reklamami. Od strony technicznej link nie jest uszkodzony, jednak „prowadzi użytkownika na śmietnisko”.

Robak internetowy

Jak zaradzić zgniliźnie linków? Przydatne linki, stabilne źródła — linking best practices

Według Moz.com jednym z najważniejszych czynników wpływających na miejsce witryny w wynikach wyszukiwania jest jakość linków, m.in. treść linka i autorytet domeny linkującej. Na wagę tego czynnika wskazało 29% specjalistów, którzy wzięli udział w badaniu [7].

Przestrzeganie kliku zasad zwiększa jakość linków wychodzących, przez co zmniejsza prawdopodobieństwo rozszerzania się zgnilizny linków [5]. Może to wpłynąć na wzrost długoterminowej użyteczności witryny:

1. Ogranicz liczbę linków wychodzących do najistotniejszych (patrz punkt 4). Linkuj starannie i strategicznie. Jeżeli daną informację lub zasób łatwo odnaleźć linkowanie może być zbędne. Pozwoli to zaoszczędzić trochę soku z linków.

Unikaj nadgorliwego linkowania.

2. Upewnij się, że linki są widoczne (wyeksponowane). Zaleca się, aby tekst linku (anchor tekst) składał się z od dwóch do pięciu słów. Kolor i styl hiperłączy powinny być różne od tekstu. Hiperłącza nie powinny przysłaniać tekstu. Konsekwentnie używaj przyjętego formatu linków.

3. Wybierz uważnie tekst linku. Tekst linku powinien wyraźnie informować, co znajduje się po jego kliknięciu.

4. Stabilność adresu URL i źródła, do którego prowadzi są niezbędne – chyba że efemeryczność zasobu wynika z jego natury. Unikaj linkowania do zasobów, które mogą szybko zniknąć np. treści osobistych, krótkoterminowych, aktualności, informacji prasowych, notek etc. Odsyłaj do źródeł pierwotnych. Jeśli ktoś opisuje wyniki artykułu naukowego, powołaj się na ten artykuł u jego źródła, nie na przedruk, streszczenie lub wzmiankę o nim.

5. O ile to możliwe, odsyłaj do stron, a nie do plików. Strony docelowe są zazwyczaj bardziej stabilne niż pliki np. PDF. Ponieważ te ostatnie są dokumentami, często zmieniają nazwę. Zwróć uwagę, że nazwy plików PDF z większym prawdopodobieństwem zawierają znaki uznane za „niebezpieczne” — spacje, znaki akcentowane, diakrytyczne. Mogą one wpływać na niezawodność hiperłącza. Ponadto pliki PDF bywają duże. Może to wpływać negatywnie na UX.

6. Zawsze szukaj najbardziej zwartego i bezpośredniego adresu URL i upewnij się, że jest czysty, bez niepotrzebnych informacji w rdzeniu adresu. Ten proces jest często określany jako „normalizacja URL” lub „kanonizacja adresu URL” (URL normalization, URL canonicalization).
Proces normalizacji obejmuje m.in. usunięcie z adresów URL wszystkich elementów, które wynikają z wewnętrznych potrzeb serwisu, na przykład usunięcie działań zakodowanych w adresach URL.
Zachowaj ostrożność używając linków ze znakiem „%”. Symbol ten poprzedza kod, który zastępuje w adresie URL znaki uważane za „niebezpieczne”. Przykładowo dokument PDF o nazwie „raport koncowy.pdf” przyjmie postać „raport% 20koncowy.pdf”, ponieważ spacje nie są właściwe dla adresów URL. W dłuższej perspektywie takie adresy są mniej stabilne. Więcej o parametryzacji adresu zasobu sieciowego [6]…

7. Unikaj skracania linków (avoid link-shorteners), z wyjątkami. Skracaj linki gdy jest to wymagane, a ich długość ma istotne znaczenie (np. Twitter). Kompaktowy odpowiednik nie jest bardziej stabilny niż znajdujący się pod nim URL. Taki link jest zależny od usługodawcy, co dodatkowo zwiększa ryzyko utraty linku.

8. Weryfikuj i sprawdzaj swoje linki w regularnych odstępach czasu. Monitoruj linki. Badaj aktualność źródeł, do których odsyłasz, które polecasz. Optymalizuj, naprawiaj.

9. Budując i utrzymując własnego bloga lub witrynę pamiętaj, że inne witryny zawierają linki do twoich treści i chcesz zachować te linki przy życiu.

Pomiar wydajności

Czym monitorować?

Monitoring linków wychodzących (polecanych źródeł) można prowadzić na wiele sposobów. Do dyspozycji pozostają komponenty rozszerzające funkcjonalność przeglądarek lub aplikacje internetowe np. W3C Link Checker, Online Broken Link Checker lub Free Broken Link Tool.

Najlepiej usuwać lub aktualizować uszkodzone linki

Zerwane linki mogą być problematyczne dla odwiedzających witrynę, uniemożliwiając im dostęp do poszukiwanego zasobu lub informacji. Ci użytkownicy mogą opuścić witrynę, aby znaleźć potrzebne informacje w innym miejscu. Witryna, która nie była aktualizowana ani sprawdzana przez długi czas, może cierpieć na zgniliznę linków (link rot), która jest terminem używanym do opisania strony zawierającej dziesiątki zepsutych linków.
Czyszczenie niedziałających linków może poprawić wygodę użytkowania i sprawić, że zawartość witryny będzie łatwiejsza do odkrycia przez użytkowników i wyszukiwarki. Zbyt duża liczba uszkodzonych łączy może świadczyć o zaniedbaniach i być przez roboty internetowe kojarzona z witryną niskiej jakości.

Encyklopedia linków

Wstęp do encyklopedii linków (Wskazówki, ciekawostki, zalecenia)
Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część II)

Wstęp do encyklopedii linków to syntetyczne opracowanie, które przedstawia wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem profilem linków. Lektura co najmniej zalecana!
 

 

Źródła

 • [1] Król, K. (2017). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90): 27-39.
 • [2] Pinboard Blog (2011). Remembrance of Links Past [dostęp: 31.10.2018]
 • [3] Hennessey, J., Ge, S.X. (2013). A cross disciplinary study of link decay and the effectiveness of mitigation techniques. BMC bioinformatics, 14(14): S5. DOI: 10.1186/1471-2105-14-S14-S5
 • [4] Zittrain, J., Albert, K., Lessig, L. (2014). Perma: Scoping and addressing the problem of link and reference rot in legal citations. Legal Information Management, 14(2): 88-99. DOI: 10.1017/S1472669614000255
 • [5] Leighton, W.K. (2015). The growing problem of Internet „link rot” and best practices for media and online publishers. Journalist’s Resource.
 • [6] Król, K. (2015). Tworzenie statycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu sieciowego — analiza porównawcza. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(4): 61-73. DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.61
 • [7] Moz.com (2017). 2017 Local Search Ranking Factors [dostęp: 16.11.2018].

4 Comments

 1. Pingback: Link rot „dzieje się na naszych oczach”. Google+ przeszło do historii – Karol Król

 2. Pingback: Era utraconych danych – zgnilizna bitów, rozkład danych i cyfrowe popioły – Karol Król

 3. Pingback: Każdy link jest obietnicą. Czym wykonać audyt linków wewnętrznych i wychodzących? – Karol Król

 4. Pingback: Co oznacza, że treści dryfują? Czym są „zatęchłe dzielnice”, i jak się to ma to zjawiska link rot? – Karol Król

Comments are closed.

Skip to content