Inicjatywy ocalenia treści ze znikających hostingów

Inicjatywy ocalenia treści ze znikających hostingów

Inicjatywy ocalenia treści ze znikających hostingów

Jeszcze do niedawna bezpłatne usługi hostingowe odgrywały znaczącą rolę w Internecie. W latach 90. XX wieku były powszechnie wykorzystywane przez indywidualnych użytkowników z całego świata. Bezpłatne serwery były przestrzenią w wirtualnym (cyfrowym) świecie, na której tworzono pierwsze witryny internetowe.

dysk-host

Z bezpłatnych usług hostingowych korzystały zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, instytucje i organizacje. Nic jednak nie trwa wiecznie. Rozwój technologiczny zapoczątkował zmiany w sposobie korzystania z Internetu. Zmieniły się algorytmy wyszukiwarek i techniki projektowe. Pojawiły się przenośne urządzenia z dostępem do Internetu, a płatne usługi hostingowe stały się znacznie tańsze. Przedsiębiorstwa zaczęły inwestować we własne domeny, profesjonalne serwery oraz nowoczesne witryny. Algorytmy wyszukiwarek zaczęły premiować witryny dopracowane technicznie i pełne unikatowych treści. Rozpoczął się powolny, lecz konsekwentny spadek liczby użytkowników bezpłatnych usług hostingowych.

Bezpłatne usługi hostingowe przyczyniły się do rozwoju Internetu lub były wręcz katalizatorem tego rozwoju.

Bezpłatne serwery stały się poligonem doświadczalnym dla programistów-amatorów i domorosłych hakerów. Wątpliwej jakości treści, które były utrzymywane na bezpłatnych serwerach oraz koszty utrzymania serwerów stały się dla wielu usługodawców zbyt dużym obciążeniem. W konsekwencji bezpłatne usługi hostingowe zaczęły stopniowo znikać z rynku. W ostatniej dekadzie można zaobserwować lawinową wręcz likwidację tego typu usług. Właściciele likwidowanych serwerów nie byli zainteresowani tworzeniem i utrzymywaniem archiwów. Najczęściej decydowały o tym względy ekonomiczne. Dlatego też pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem jest ocalenie treści ze znikających hostingów. Obecnie jednak wydaje się, że entuzjazm społeczności archiwistów nieco przygasł. Dostępne są liczne archiwa społecznościowe, lecz wiele z nich nie jest już rozwijanych.

Odpowiedź na pytanie czym były bezpłatne usługi hostingowe dla społeczności użytkowników Internetu i dlaczego powstają inicjatywy, aby zachować treści, które były publikowane na bezpłatnych serwerach odnaleźć można w publikacji:

Król, K., Zdonek, D. (2022). Initiatives to Preserve the Content of Vanishing Web Hosting. Sustainability, 14(9), 5236. https://doi.org/10.3390/su14095236

W części empirycznej artykułu podjęto próbę zweryfikowania, czy witryny hostowane na bezpłatnych serwerach były wykonane w archaiczny sposób, co mogłoby potwierdzić zasadność likwidacji usługi. W artykule zdefiniowano pojęcie „znikającego hostingu”. Przedstawiono spojrzenie na kwestie likwidacji bezpłatnych usług hostingowych przez pryzmat uczuć nostalgii i sentymentu. Zwrócono uwagę, że bezpłatne usługi hostingowe nie odgrywają już takiej roli jak kiedyś. Wykazano, że na bezpłatnych serwerach hostowane były witryny wykonane w archaiczny sposób, co z biznesowego punktu widzenia uzasadniało ich skasowanie.

Skip to content